Snabbval

Biblioteket tillhör Universitetsförvaltningen och bibliotekets övergripande inriktning fastställs av Områdesövergripande rådet.

Arbetet på universitetsbiblioteket leds av överbibliotekarien samt en ledningsgrupp. Biblioteket har sektioner för användarstöd och media, samt verksamhetsstöd och utveckling.

Bibliotekets uppdrag

Verksamhetsplanen tar sin utgångspunkt i universitetets strategidokument där det står:
”Stockholms universitet ska strategiskt utnyttja befintliga och nya nationella anläggningar och verka för effektivare utnyttjande av forskningsinfrastruktur genom internationella, nationella och regionala samarbeten. Universitetet ska även utveckla den interna strategin för användning och drift av internationell, nationell och lokal infrastruktur för forskning och riktlinjerna för hur behov av ny infrastruktur ska identifieras. Stockholms universitetsbibliotek är en egen infrastruktur och omfattar såväl det fysiska biblioteket som elektroniska resurser. Biblioteket är centralt för båda vetenskapsområdena och har en nationellt och internationellt ledande roll i hur data och öppen vetenskap lagras och görs tillgänglig.”
 

Bibliotekets vision

Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för vetenskaplig kommunikation.

Information går från världen till universitetet och kunskap går från universitetet till världen.

Bibliotekets verksamhetsplan och berättelse

Läs mer om Stockholms universitetsbiblioteks mål:

Tillbaka till toppen