Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Frescati hagväg 24, Stockholms universitet

Efterfrågat Masterprogram i förskoledidaktik

Programmet är en breddning och fördjupning i relation till förskollärarutbildningen. En viktig fördel är att det fyller ett glapp mellan grund- och forskarutbildningen inom förskoldidaktik.

Sen anmälan vt18

Sen anmälan för vårterminen 2018

Vissa kurser och program är öppna för sen anmälan, och där har du fortfarande möjlighet att hoppa på sent. Se vår lista över kurser som fortfarande är öppna.

Kurshemsidor: schema och kursplan
Institutionen på Facebook

Kurser och program

Alla utbildningar Till utbildningskatalogen