Forskning

Anna Klerfelt.

Intervju med Anna Klerfelt om WERA-IRN

Tidningen Grundskolan intervjuar Anna Klerfelt om världskonferensen WERA-IRN EXTENDED EDUCATION, som hålls av BUV den 26-28 september. Den riktar sig till lärare i fritidshem, forskare och rektorer. www.buv.su.se/english/wera-irn-2019

BIldningspodden logga

Anekdot SU:s nya digitala bildningsmagasin

Bildningspodden gjorde succé redan från start, nu kommer ANEKDOT ett digitalt bildningsmagasin där Sveriges bästa forskare berättar, förklarar och fördjupar.

Linnéa Holmberg. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet

Kvinnliga forskare får stipendium

Linnea Holmberg, barn- och ungdomsvetenskap, BUV, tilldelades ett stipendium med projektplan gällande Samtid och framtid för frivilliga men pliktfyllda utbildningsinstitutioner - förskolans och fritidshemmets roll i utbildningssystem och samhälle.

Forskningsnyheter

  • Upprop för en likvärdig och hållbar förskola 2019-06-26 Forskare och programansvariga vid 18 lärosäten uppmanar regeringen att tillsätta en utredning om förskolan i ett gemensamt upprop. Forskare och de programansvariga vill rikta uppmärksamhet mot våra yngsta medborgare, de drygt 500 000 barn som är inskrivna i förskolan och de förutsättningar som råder för att stödja alla barns lek, utveckling och lärande inom ramen för utbildning, undervisning och en trygg omsorg.
  • BUVs prefekt med i Accelerators forskargrupp 2019-06-26 Den 3 juni presenterade forskare från universitetets fyra fakulteter de tvärvetenskapliga processer som pågått under hösten inom Accelerators forskargrupper. Samtalet kom bland annat att handla om aspekter på forskarens värv och nya sätt att materialisera forskningsresultat.
  • Nytt nätverk förenar lärarutbildning och neurovetenskap (NUNU) 2019-06-19 Hillevi Lenz Taguchi, professor i barn- och ungdomsvetenskap, har tagit initiativ till nätverket, tillsammans med Håkan Fischer, professor i biologisk psykologi. Ett av syftena är att påverka innehållet i lärarutbildningarna.
  • Ny tidskrift för ungdomsforskning 2019-05-06 Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning – är en ny tidskrift som välkomnar artiklar på de skandinaviska språken. Syftet är att öka kunskap om ungdom och ungdomars liv i Norden.
Disputationer
Nihad Bunar. Foto: Eva Dalin.

Intervjuer och föreläsningar

Läs intervjuer och se föreläsningar med våra lärare och forskare.

KONTAKT

Prefekt och forskningsansvarig
Mats Börjesson
prefekt@buv.su.se

Studierektor forskarutbildningen
Kari Trost

Forskningshandläggare
My Bodell

Föreståndare Barn- och ungdomsvetenskap
Rickard Jonsson

Programansvarig Masterprogram i Barn- och ungdomsvetenskap
Lucas Gottzén

Föreståndare Förskoledidaktik
Anna Palmer

Programansvarig Masterprogram i förskoledidaktik
Åsa Bartholdsson

Institutionen på Facebook