Forskning

Förskolebarn leker med förskollärare i sandlådan. Foto: Eva Dalin

Inget lärande utan omsorg

Mie Josefson och Christian Eidevald diskuterar omsorg - som är och även fortsättningsvis ska vara en viktig del av förskolans verksamhet. Men vad innebär omsorg i förskolan egentligen?

Susanne Kjällander i San Fransico. Foto: privat

Susanne Kjällander forskar i San Francisco

Susanne Kjällander är under vårterminen 2018 gästforskare på Stanford University, San Francisco. Under sabbatsterminen samarbetar hon med AAA-lab på Graduate School of Education.

Forskningsnyheter

  • Forskningsfokus på förskollärarstudenternas digitala kompetens 2018-05-17 Sedan hösten 2017 pågår ett samarbete mellan SU och Väsby Makerspace, riktat till förskolelärarstudenter inom digital didaktik. Fokus ligger på hur digitalisering ska användas i undervisningen.
  • Ett halvår som ny prefekt - Mats Börjesson 2018-05-09 Mats Börjesson, är ny prefekt på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen från den 1 augusti 2017. Hur har det gått och vad ser han i framtiden för institutionen?
  • Utvärdering av Mentorer i våldsprevention 2018-05-09 Den 5 april släppte Skolverket slutligen utvärdering av Mentorer i våldsprevention (MVP), som är en manualbaserad våldspreventiv metod som genomförs i svenska skolor. Lucas Gottzén och Anna Franzén, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har genomfört den kvalitativa delen av studien.
  • Passionerad forskare ny professor på BUV 2018-04-04 Arniika Kuusisto, är ny professor på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Hon har närmast i tid varit docent vid Faculty of Educational Sciences, University of Helsinki och innehar titeln Hedersforskare på Department of Education, University of Oxford.
  • Forskningsmedel till socialt inriktad barn- och ungdomsforskning 2018-03-28 Barnhuset delar årligen ut forskningsmedel till socialt inriktad barn- och ungdomsforskning. Ansökningsperioden för 2018 är 15 januari till 15 april. Årets prioriterade område är barn i samhällsvård.
Nihad Bunar. Foto: Eva Dalin.

Intervjuer och föreläsningar

Läs intervjuer och se föreläsningar med våra lärare och forskare.

KONTAKT

Prefekt och forskningsansvarig
Mats Börjesson
prefekt@buv.su.se

Studierektor forskarutbildningen

Kari Trost

Forskningsassistent

Beatrice Chaveroche

Föreståndare Barn- och ungdomsvetenskap

Rickard Jonsson

Programansvarig Masterprogram i Barn- och ungdomsvetenskap

Lucas Gottzén

Föreståndare Förskoledidaktik
Anna Palmer

Programansvarig Masterprogram i förskoledidaktik
Åsa Bartholdsson