Forskning

skolforskningsinstitutet_logga

Utlysning av forskningsmedel 2018

Skolforskningsinstitutets utlysning av forskningsmedel för praktiknära skolforskning 2018 kommer att öppnas 14 mars och stänger 9 maj. För dig som redan nu vill börja planera en ansökan så kommer det inte att bli några större förändringar från förra årets utlysning.

Forskningsnyheter

  • Emilie Moberg. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet. Fem frågor till... Emilie Moberg 2018-03-13 När barnen bryter mot det regler som förskolan har satt upp, kanske med läroplanen i ryggen, är de med och påverkar hur pedagogerna förhåller sig till läroplanen, menar Emilie Moberg i sin avhandling.
  • Fem frågor till Linnéa Holmberg 2018-03-13 Linnéa Holmberg är aktuell med en ny avhandling: Konsten att producera lärande demokrater. Läs en kort intervju med henne om avhandlingen och studierna i barn- och ungdomsvetenskap
  • Susanne Kjällander forskar i San Francisco 2018-03-12 Susanne Kjällander är under vårterminen 2018 gästforskare på Stanford University, San Francisco. Under sabbatsterminen samarbetar hon med AAA-lab på Graduate School of Education.
  • Hjärnvägar bidrar till fler ledtrådar 2018-02-27 Forskarlaget i Hjärnvägar uppmärksammas för okonventionellt och tvärvetenskapliga metoder inom pedagogiken för att undersöka hur barn och unga lär sig. Se artikeln i Pedagogiska magasinet, och intervju med Hillevi Lenz Taguchi, professor, Barn- och ungdomsvetenskapliga instituitonen.
  • Gästseminarium: Anna Lundberg, professor välfärdsrätt, LU 2018-02-19
Nihad Bunar. Foto: Eva Dalin.

Intervjuer och föreläsningar

Läs intervjuer och se föreläsningar med våra lärare och forskare.

KONTAKT

Prefekt och forskningsansvarig
Mats Börjesson
prefekt@buv.su.se

Studierektor forskarutbildningen

Kari Trost

Forskningsassistent

Beatrice Chaveroche

Föreståndare Barn- och ungdomsvetenskap

Rikard Jonsson

Programansvarig Masterprogram i förskoledidaktik

Lucas Gottzén

Föreståndare Förskoledidaktik
Anna Palmer

Programansvarig Masterprogram i förskoledidaktik
Åsa Bartholdsson