Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet
Mats Börjesson. Foto: Niklas Björling

Ett halvår som ny prefekt - Mats Börjesson

Mats Börjesson, är ny prefekten på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen från den 1 augusti 2017. Hur har det gått och vad ser han i framtiden för institutionen?

Ung publik, folkmängd utomhus

Demokrati, gräsrotsrörelser och makt

Allt färre väljer idag att aktivera sig i partier och organisationer, men parallellt har nya former av engagemang vuxit. Barn- och ungdomsvetaren Daniel Hedlund föreläser tillsammans med statsvetaren Marta Reuter och sociologen Adrienne Sörbom.

Utvärdering av Mentorer i våldsprevention

Skolverket har slutligen släppt utvärderingen av Mentorer i våldsprevention (MVP). Metoden har utvärderats i en sammanhållen effekt- och processutvärdering av ett team av forskare från Mälardalens högskola, Stockholms universitet och Örebro universitet. Universitetslektor Anna Franzén och professor Lucas Gottzén vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har genomfört den kvalitativa delen av studien.

Kurser och program

Alla utbildningar Till utbildningskatalogen
Institutionen på Facebook
Kurshemsidor: schema och kursplan