Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet
 Barn- och ungdomsvetenskap - grundläggande perspektiv. Liber AB Förlag

Ny bok: Barn- och ungdomsvetenskap - Grundläggande perspektiv

Professorer och universitetslärare från Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen medverkar i antologi om Barn- och ungdomsvetenskapens grundläggande perspektiv.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Frescati hagväg 24, Stockholms universitet

Efterfrågat Masterprogram i förskoledidaktik

Programmet är en breddning och fördjupning i relation till förskollärarutbildningen. En viktig fördel är att det fyller ett glapp mellan grund- och forskarutbildningen inom förskoldidaktik.

Kurser och program

Alla utbildningar Till utbildningskatalogen
Institutionen på Facebook
Kurshemsidor: schema och kursplan