Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Frescati hagväg 24

Hög kvalitet på lärarprogrammen

Universitetets utbildningar till förskollärare och grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem får omdömet hög kvalitet när Universitetskanslersämbetet (UKÄ) släpper de första resultaten från granskningen av lärarutbildningarna. De konstaterar bland annat att utbildningarna har en tydlig progression och att studenterna möter varierade former av undervisning och examination. Utbildningarna uppnår en god balans mellan didaktisk och ämnesdidaktisk kunskap, och forskningsanknytningen i kurserna är tydlig.

Anna Klerfelt.

Intervju med Anna Klerfelt om WERA-IRN

Tidningen Grundskolan intervjuar Anna Klerfelt om världskonferensen WERA-IRN EXTENDED EDUCATION, som hålls av BUV den 26-28 september. Den riktar sig till lärare i fritidshem, forskare och rektorer. www.buv.su.se/english/wera-irn-2019

Nya BUV institutionen

Institutionen flyttar till Frescati backe

Från och med 3 juni finns Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen i nyrenoverade lokaler i Frescati backe, Svante Arrhenius Väg 21A. Hela institutionen kommer då att vara samlad i ett hus om fyra plan och ligga i anslutning till centrala campus.