Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet
5933300-mostphotos fotograf Zu.jpg

Barn, migration och integration

Områdesnämnden för humanvetenskap fortsätter att arrangera Profilseminarier. Liksom tidigare kommer seminarierna att behandla spännande institutions- och fakultetsöverskridande ämnen.

VFU-handledaren handleder lärarstudenten i verksamheten på förskola och skola

Sen anmälan öppen till VFU-handledarkurser

Du kan nu göra en sen anmälan inför våren 2019 till våra VFU-handledarutbildningar som är för dig som ska handleda lärarstudenter under VFU i förskola eller fritidshem.

Andra_män_Red. Lucas_Gottzén_och_Rickard_Jonsson.jpg

Maskulinitet, jämställdhet och normskapande

Antologi om hur det som uppfattas som goda handlingar används för att representera det goda, medan våldsbrott och sexism förklaras som ett verk av andra män. Red. Lucas Gottzén och Richard Jonsson.

Kurser och program

Alla utbildningar Till utbildningskatalogen
Institutionen på Facebook
Kurshemsidor: schema och kursplan