Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet
Caroline Johansson_fotograf_privat_ Alumnintervju.JPG

Studierna vässade Carolines förmåga

Caroline Johanssons förmåga till analys- och skrivarbete, att snabbt sätta sig in i nya frågor och att skriva texter utifrån ett visst syfte har blivit bättre efter masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap.

Grupp med studenter som står och pratar. Foto Niklas Björling.

Gå med i BUV alumnnätverk

Ett bra sätt att hålla kontakt med dina kurskamrater under och efter studietiden, samt att ta del av evenemang, föreläsningar och den senaste forskningen är att nätverka på BUVs Alumnevent.

EEn manlig och en kvinnlig student som sitter vid enskilda studieplatser och studerar. Foto Niklas B

Stöd till stressade studenter

Du som känner dig stressad under dina studier kan vända dig till Studenthälsan för att få stöd i form av hälsosamtal med sjuksköterska eller för att delta i öppna workshops med tema stress, sömn, återhämtning, självmedkänsla, ergonomi och medicinsk yoga.