Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet
Studentrekrytering

Driftstörningar på Mondo

För närvarande råder driftstörningar på mondo. Detta beror på att uppdateringar i Ladok och nya lärosätens anslutning till Ladok påverkar studenters koppling till Mondo. Detta kan bland annat innebära att det kan dröja innan student kan se sina kursflikar på Mondo samt att lärare inte kan återkoppla till studenter via Mondo. Stockholms universitets helpdesk meddelar att om du som student råkar ut för att inte hitta dina kurssajter i Mondo så testa att logga in igen om några timmar. Den här informationen kommer att uppdateras när det finns mer information.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Frescati hagväg 24, Stockholms universitet

Efterfrågat Masterprogram i förskoledidaktik

Programmet är en breddning och fördjupning i relation till förskollärarutbildningen. En viktig fördel är att det fyller ett glapp mellan grund- och forskarutbildningen inom förskoldidaktik.

Sen anmälan vt18

Sen anmälan för vårterminen 2018

Vissa kurser och program är öppna för sen anmälan, och där har du fortfarande möjlighet att hoppa på sent. Se vår lista över kurser som fortfarande är öppna.

Kurshemsidor: schema och kursplan
Institutionen på Facebook

Kurser och program

Alla utbildningar Till utbildningskatalogen