Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet
Naivt avbildad stadsbild med hus, Foto av Alexey Kazakov

13 miljoner till forskningsprojekt

Tanja Joelsson och Danielle Ekman Ladru från BUV har beviljats medel från Formas till två forskningsprojekt. Som projektledare ska de med kvalitativa metoder studera barns och familjers mobilitet.

Caroline Johansson_fotograf_privat_ Alumnintervju.JPG

Studierna vässade Carolines förmåga

Caroline Johanssons förmåga till analys- och skrivarbete, att snabbt sätta sig in i nya frågor och att skriva texter utifrån ett visst syfte har blivit bättre efter masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap.

Grupp med studenter som står och pratar. Foto Niklas Björling.

Gå med i BUV alumnnätverk

Ett bra sätt att hålla kontakt med dina kurskamrater under och efter studietiden, samt att ta del av evenemang, föreläsningar och den senaste forskningen är att nätverka på BUVs Alumnevent.