Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet
Atmosfar_miljo_081.jpg

Öppettider under sommaren

Den 25 juni-12 augusti är våra ytterdörrar låsta. Besökare till Studentexpeditionen på Frescati Hagväg 20B kan använda ringklockan vid dörren för att bli insläppta, dock är Studentexpeditionen stängd 13 juli till 29 juli.

Studievägledarnas telefontider öppet som vanligt förutom perioden 9 juli till 5 augusti. Studentärenden, e-postadress: studentexpedition@buv.su.se.

E-postadresserna registrator@buv.su.se samt info@buv.su.se kommer kontrolleras regelbundet under hela sommaren.

GLAD SOMMAR önskar alla vi på BUV

Magnus Öhrn. Fotograf: Niklas Björling

Magnus Öhrn vill gynna det barnkulturella forskningsfältet

Magnus Öhrn, är föreståndare på Centrum för barnkulturforskning (CBK) sedan 2016, universitetslektor och docent i litteraturvetenskap.

Anna Åkerfeldt. Fotograf: Niklas Björling.jpg

Forskningsfokus på förskollärarstudenternas digitala kompetens

Sedan hösten 2017 pågår ett samarbete mellan SU och Väsby Makerspace, riktat till förskolelärarstudenter inom digital didaktik. Fokus ligger på hur digitalisering ska användas i undervisningen.

Kurser och program

Alla utbildningar Till utbildningskatalogen
Institutionen på Facebook
Kurshemsidor: schema och kursplan