Centrum för barnkulturforskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för barnkulturforskning
Miljö

Kontakt under sommaren 2018

Expeditionen håller stängt för besök och telefonsamtal 28 juni - 12 augusti. Under denna tid går det att nå oss via e-post cbk@barnkultur.su.se. Information om antagning och registering till höstens kursen finns här på webbens förstasida. Kursplan, schema, och litteraturlista för höstens kurser finns under fliken utbildning.

Miljö

Information inför höstterminen 2018

Information och viktiga datum om antagning och registrering.

mamma

Prenumerera på nyhetsbrev från Centrum för barnkulturforskning

Centrum för barnkulturforsknings nyhetsbrev informerar om evenemang och aktuella nyheter ca 2-3 gånger per termin.

Omslagsbild

Ny skrift! Barnkulturens gränsland (2018)

Var går gränsen mellan barnkultur och vuxenkultur? Vad anser vuxenvärlden vara lämpligt att berätta för barn och varför? Finns det några konstnärliga gränser inom barnkulturen vad gäller form och innehåll? Hur yttrar sig och gestaltas de geografiskt och nationellt betingade gränserna i barnkulturen, såsom i förhållandena mellan stad och landsbygd och mellan Sverige och resten av världen?

Blomma /Sally 4 år

Vad är barnkultur?

Är du intresserad av kultur för barn, barns eget skapande och barns upplevelser av kultur? Då är ämnet barnkultur något för dig! Synen på barn och barndom förändras och vad som anses vara bra och nyttigt för barn förändras likaså. Vilken kultur som produceras och presenteras för barn beror till stor del på vilken barnsyn som är rådande och vilka normer som finns i samhället. Detta kommer vara några av utgångspunkterna för dina studier i ämnet barnkultur.

Mötesplats barnkultur

Mötesplats barnkultur på Musikaliska

Välkommen till Mötesplats barnkultur – en informell mötesplats för dig som arbetar med barnkultur eller bara är intresserad.Länsmusiken, Danskonsulenterna i Stockholms stad och län samt Centrum för Barnkulturforskning står bakom denna satsning som pågått med regelbundna träffar sedan våren 2012.