Centrum för barnkulturforskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för barnkulturforskning
CBKgubbe

Läs barnkultur i vår!

På Centrum för barnkulturforskning erbjuder vi kurser på både grundnivå och avancerad nivå. I vår erbjuds bland annat Barnkultur II, fortsättningskursen på Barnkultur I.

Sally blomma beskuren

Kursutbud HT19

Här kan du läsa mer om höstens kursutbud vid Centrum för barnkulturforskning. Sen anmälan till höstterminen 2019 öppnar den 15 juli på www.antagning.se

Barnnorm och kroppsform

Barnnorm och kroppsform - om ideal och sexualitet i barnkulturen (2019)

Finns det egentligen något som är normalt? Om svaret är ja: innebär det att allt annat är onormalt? Om svaret är nej: innebär det att vi alla i själva verket är mer eller mindre (o)normala? Och hur reflekteras, diskuteras och problematiseras dessa frågor inom barnkulturen i samtida och historiskt perspektiv?

mamma

Prenumerera på nyhetsbrev från Centrum för barnkulturforskning

Centrum för barnkulturforsknings nyhetsbrev informerar om evenemang och aktuella nyheter ca 2-3 gånger per termin.

Blomma /Sally 4 år

Vad är barnkultur?

Är du intresserad av kultur för barn, barns eget skapande och barns upplevelser av kultur? Då är ämnet barnkultur något för dig! Synen på barn och barndom förändras och vad som anses vara bra och nyttigt för barn förändras likaså. Vilken kultur som produceras och presenteras för barn beror till stor del på vilken barnsyn som är rådande och vilka normer som finns i samhället. Detta kommer vara några av utgångspunkterna för dina studier i ämnet barnkultur.

Mötesplats barnkultur

Mötesplats barnkultur

Välkommen till Mötesplats barnkultur – en informell mötesplats för dig som arbetar med barnkultur eller bara är intresserad.Länsmusiken, Danskonsulenterna i Stockholms stad och län samt Centrum för Barnkulturforskning står bakom denna satsning som pågått med regelbundna träffar sedan våren 2012.