Centrum för barnkulturforskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för barnkulturforskning
Anna från Frost. Av: Sally

Läs barnkultur i höst!

Vad är barnkultur egentligen - och enligt vem? Det akademiska ämnet Barnkultur diskuterar och problematiserar begreppet barnkultur ur flera olika perspektiv. Våra utbildningar ger verktyg för att analysera estetiska uttryck för barn och barns upplevelser av kultur, tränar kritiskt tänkande och ger en bred kunskap om barns rättigheter och möjligheter att ta del av kulturlivet.

pojke med clownnäsa

Distanskurs i barnkultur ht20

I höst ger vi åter distanskursen Barnkultur i samtid, särskilt för dig som är verksam inom kulturområdet eller som på annat sätt arbetar med barn. Ett bra tillfälle för dig som vill fördjupa och bredda din kunskap om barnkultur!

Sara_Grip_student_Barnkultur_CBK.JPG

Intervju med Sara Grip, barnkulturstudent

Sara Grip studerar på kulturvetarprogrammet och har valt barnkultur som huvudämne. Läs mer om varför hon valde barnkultur, hur hon upplever sina studier och vad hon har för drömmar och planer.

mamma

Prenumerera på nyhetsbrev från Centrum för barnkulturforskning

Centrum för barnkulturforsknings nyhetsbrev informerar om evenemang och aktuella nyheter ca 2-3 gånger per termin.

Mötesplats barnkultur

Ny samarbetspart till Mötesplats barnkultur

Efter ett uppehåll är vi mycket glada att starta Mötesplats Barnkultur igen! Mötesplatserna är fortfarande ett samarbete mellan Länsmusiken i Stockholm, Region Stockholm Dans Cirkus samt Centrum för barnkulturforskning, men nu har vi en ny samarbetspart och ny plats, Teater Tre på Rosenlundsgatan 12 i Stockholm.