Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet
Öppet hus i Södra huset vid Stockholms univeristet

Besök Öppet hus 11 mars

Kom och träffa BUV-institutionens studievägledare och studenter som berättar om våra program och kurser. Eller få veta mer om något av universitetets 70 olika ämnen.  Gå på ett seminarium om hur det är att studera vid universitetet eller prova på en föreläsning om förskolan, grundlärare - fritidshem eller barn- och ungdomsvetenskap. Välkommen till Öppet hus 2015!

Vill du göra ett fältarbete i ett utvecklingsland?

Du som ska göra en uppsats till hösten har möjligheten att söka ett Mindre Fältstudiestipendium och därmed samla material till uppsatsen i ett utvecklingsland.

Besök årets symposium i barnkultur

Ordning och reda - konsten på freda´- Om fostran, marknad och barnkultur, är titeln på årets tvärvetenskapliga symposium som annordnas av Centrum för barnkulturforskning, vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Symposiumet innebär öppna föreläsningar som pågår i tre dagar och vänder sig till alla som är intresserade av forskning inom det barnkulturella fältet. Ingen föranmälan krävs samt fri entré. Inleder gör kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke den 18 mars klockan 10.00.