Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet
två kvinnliga studenter vid bärbar dator

Sen anmälan till utbildningar hösten 2016

Du kan redan nu göra en sen anmälan till våra handledarkurser inom VFU riktade mot fritidshem och förskola. Övriga utbildningar som har platser kvar öppnar för sen anmälan den 15 juli.

Tyst läsesal vid Universitetsbiblioteket

Tre nya doktorandplatser att söka vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen utlyser tre platser inom utbildningen på forskarnivå. Två platser i ämnet barn- och ungdomsvetenskap med inriktningar: 1) unga och genus eller 2) välbefinnande, positiv anpassning och etnicitet. En plats är i ämnet förskoledidaktik med inriktning mot 3) barns språkutveckling.

Daniel Hedlund. Photo: Niklas Björling.

Motsägelsefulla uppfattningar om ensamkommande flyktingbarn och deras trovärdighet

Lagstiftande politiker och handläggare vid Migrationsverket framhåller gärna barns rättigheter när det gäller asylpolitik och beslut i ensamkommande barns ärenden. Men i praktiken kan gränsdragningen vara otydlig och inkonsekvent. Det visar Daniel Hedlund i en unik avhandling om migrationspolitikens inbyggda urvalsprocesser.