Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet
Magnus Kilger. Photo: Niklas Björling.

Så skapas en idrottstalang

Urvalet av unga talanger inom idrotten baseras inte enbart på idrottsliga färdigheter utan också på personlighet och attityd. Även ungdomarna själva anammar bilden av hur en valbar talang bör vara. Det visar en ny avhandling av Magnus Kilger.

Botaniska institutionens byggnad vid Lilla Frescativägen 5

Viktig studentinfo: byte av lärosalar

Från och med den 6 mars 2017 kommer undervisningen i lärosalarna BUV107, BUV123 och BUV202 att flyttas till andra lokaler, huvudsakligen i Botanikum på Lilla Frescativägen 5. Kom ihåg att kontrollera ditt schema för uppdaterade lokalanvisningar.