Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet

Högt söktryck till Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet

Åter igen är Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet den mest sökta lärarutbildningen i landet med över 1400 inför vårterminen 2015, det visar ansökningsstatistiken från Universitets- och högskolerådet.

Det är dock antalet anmälningar till grundlärarutbildningarna vid universitetet som ökat mest.

Christian Eidevald, fotograf: Eva Dalin

Öppen föreläsning: Kan inte pojkar bara få vara pojkar?

Christian Eidevald, förskollärare och lektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen föreläser om jämställdhet i förskolan och om hur vi bemöter pojkar och flickor på olika sätt. Vad betyder det egentligen att arbeta jämställt och vad innebär ett genuspedagogiskt arbetssätt i förskolan?

En manlig och en kvinnlig student som samtalar

Nu söker Stockholms universitet studentambassadörer!

Studentambassadörerna är en viktig del i universitetets arbete för att inspirera och rekrytera nya studenter. Som studentambassadör berättar du för elever om universitetsstudier, representerar universitetet på mässor, Välkomstdagar och Öppet hus. Just nu pågår rekrytering av ambassadörer inför 2015. Ansök senast 14 november.