Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet

Sen anmälan till kurser och program hösten 2015

Sista ansökningsdag inför höstterminen 2015 var den 15 april. De kurser och program som fortfarande har lediga platser kvar efter att första antagningsomgången genomförts kommer att öppnas för sen anmälan den 15 juli. Undantag för VFU-handledarutbildningar och Förskolelyftet som har öppet redan nu. Mer information om vilka utbildningar det gäller kommer att presenteras på vår webbplats inför att sen anmälan öppnar. 

Fotograf: Eva Dalin

Showtime! Studenters egna appar/filmer för förskolebarn

Välkommen att titta på förskollärarstudenternas egna appar/filmer för förskolebarn. Inom progamkursen Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation gör studenterna egna digitala multimodala produkter som ska stimulera till barns lek, lärande och utforskande med barnlitteratur.

Ylva Ågren. Fotograf: Pamela Cortés Bruna

Kommande disputationer

Den 28/4 disputerar Camilla Andersen med titeln "Mot en mindre profesjonalitet. «Rase», tidlig barndom og deleuzeoguattariske blivelser" och den 30/4 disputerar Ylva Ågren med titeln "Barns medierade värld – syskonsamspel, lek och konsumtion".

Fem doktorandplatser vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Nu finns fem doktorandplatser utlysta vid BUV: Tre doktorandplatser inom barn- och ungdomsvetenskap och två doktorandplatser inom förskoledidaktik.