Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet
Dahlia, fotograf: Gun-Britt Lindblad

Studentexpeditionens öppettider under sommaren

BUV:s studentexpeditionen har öppet enligt ordinarie telefon- och besökstider fram t.o.m. den 16 juli och håller helt stängt under vecka 30-31 (21 juli - 1 aug). Ordinarie öppettider gäller igen från och med måndag den 4 augusti.

Sök forskarkurs i Diskursanalys 7,4 hp inför HT14

Du som är forskarstuderande kan nu söka till höstens forskarkurs i Diskursanalys 7,5 hp fram till och med den 1 september. Kursen är en metodkurs som ger en anvancerad översikt över följande diskursanalytiska inriktningar; den foucaultianska traditionen, kritisk diskursanalys och mikroanalys/diskursiv psykologi.

Sen anmälan till kurser och program hösten 2014

Sen anmälan till kurser som ges hösten 2014

Du kan fortfarande anmäla dig till flera av våra fristående kurser och program inom barn- och ungdomsvetenskap, fritidspedagogik och förskoledidaktik.