Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet

Internationell vecka på Stockholms universitet

Den 24-28 november anordnar universitetet en vecka på temat att vara utbytesstudent. Det kommer att arrangeras frukostföreläsningar, lunchföreläsningar och möjlighet att besöka våra informationsbord. Här kan du också besöka universitetets studentmässa där möjlighet ges att träffa personal från externa organisationer och studenter från olika utländska universitet.

Extra utlysning av MFS-stipendie

Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen har beslutat att göra en extra utlysning av MFS (Mindre Fältstudie Stipendie). Utlysningen gäller studenter som kommer att skriva sin kandidat, magister eller masteruppsats under 2015.

Professor Hillevi Lenz Taguchi. Foto: Eva Dalin

När uppdelningen mellan natur och kultur försvinner uppstår ny forskning

De senaste femton åren har forskare inom förskoleområdet utgått från språkliga berättelser och föreställningar för att förstå barns lärande och identitetsskapande. På senare år har forskningen återigen börjat rikta blicken mot kropp, biologi och den materiella miljön, men nu utifrån samspelet med de språkliga föreställningarna.