Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet
Jenny Nilsson Folke

Svårt för nyanlända att inkluderas i skolan

En ny avhandling vid BUV beskriver hur många nyanlända upplever sig exkluderade i skolan. Skolan brister i att anpassa pedagogiken till barnens förutsättningar samtidigt som de har svårt att få kontakt med svenskspråkiga vänner.

Lär dig skriva akademiskt via Studie- och språkverkstaden vid Stockholms universitet

Lär dig skriva akademiskt!

Lär dig hur du skriver tentor, uppsatser och få hjälp med bra studiestrategier. Besök Studie- och språkverkstadens föreläsningar, seminarier och skrivgrupper.