Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet

Sen anmälan till kurser och program

Sista ansökningsdag inför höstterminen 2015 var den 15 april. De kurser och program som fortfarande har lediga platser kvar efter att första antagningsomgången genomförts kommer att öppnas för sen anmälan den 15 juli. Undantag för VFU-handledarutbildningar och Förskolelyftet som har öppet redan nu. Mer information om vilka utbildningar det gäller kommer att presenteras på vår webbplats inför att sen anmälan öppnar. 

Karin Gunnarsson. Fotograf: Eva Dalin.

Disputation: Med önskan om kontroll: figurationer av hälsa i skolors hälsofrämjande arbete

Den 4 juni 2015 klockan 10 disputerar Karin Gunnarsson i William-Olssonsalen, Geovetenskapens hus med avhandlingen "Med önskan om kontroll: figurationer av hälsa i skolors hälsofrämjande arbete".

Johanna Lindholm. Foto: Björn Dalin.

Disputation: Sexually exploited youths in the Swedish legal system: Conditions of victimhood

Den 15 juni kl 10 2015 disputerar Johanna Lindholm i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus med avhandlingen "Sexually exploited youths in the Swedish legal system: Conditions of victimhood".

Adjungerad lärare och vik. adjunkt sökes

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen söker en adjungerad lärare och en vikarierande adjunkt för arbete inom grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. Sista ansökningsdag är den 15 juni.