Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet
Atosa student på förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet

Hur är det att studera till förskollärare?

Ta chansen att ställa frågor till Atosa som studerar sista året på Förskollärarprogrammet. Vad är det bästa med utbildningen? Är det mycket plugg? Vad innebär VFU? Och inte minst vart finns det bästa fiket på campus?

Val inom lärarprogrammet inför hösten 2015

Kursval inom lärarprogrammet inför HT-15

Valet inom Lärarprogrammet gäller endast dig som antogs före hösten 2011. Du som har Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen som hemvist hittar information om vad som gäller för just dig här på vår webbplats.

Gör ditt examensarbete i ett utvecklingsland

För dig som ska göra en uppsats till hösten 2015 finns möjligheten att söka ett Mindre Fältstudiestipendium och därmed samla material till uppsatsen i ett utvecklingsland.

Christian Eidevald

Vi vill gärna ha män på vår förskola, RIKTIGA män

Alumnnätverket vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen bjuder in till föreläsning "Vi vill gärna ha män på vår förskola, RIKTIGA män" med lektor Christian Eidevald som talar om kvinnligt, manligt och (misstänkta) falla av övergrepp i förskolan.