Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet
Frescati Hagväg 24

BUV söker tre lektorer och fem doktorander

Institutionen söker tre lektorer i barn- och ungdomsvetenskap med olika inriktningar: 1) förskola 2) förskola, hållbar utveckling och miljö 3) barn- och ungdomsvetenskap. Sista ansökningsdag är den 7 december. BUV söker även två doktorander inom förskoledidaktik och tre doktorander inom barn- och ungdomsvetenskap med sista ansökningsdag den 1 december.

Bild: Tuvans förskola, Härnösand

40 år med lagstadgad förskola

Ett seminarium för särskilt inbjudna gäster som uppmärksammar utbyggnaden och utvecklingen av den svenska förskolan under 40 år. Evenemanget är ett samarrangemang mellan Utbildningsutskottet Sveriges riksdag, Utbildningsdepartementet Regeringskansliet och Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. 18 november 2015.

Förskollärarstudenter visar egenproducerade appar/filmer för förskolebarn

Showtime! Visning av appar/filmer gjorda för förskolebarn

Välkommen att titta på förskollärarstudenters visning av sina appar och filmer gjorda för förskolebarn.

Emelie Westberg Bernemyr. Fotograf: Niklas Björling.

Licputation om ljud som samarbetspartners för barn i förskolan

Fredagen den 18 december 2015 försvarar Emelie Westberg Bernemyr sin uppsats "Ljud som samarbetspartners. En intra-aktiv studie om yngre barns ljudutforskande i förskolan" i William-Ohlssonsalen, Geovetenskapens hus, Frescati, Stockholms universitet klockan 10.