Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet
Sara Quick

Föreläsning om Minor Field Study i Vietnam

Är du nyfiken på vad en MFS kan innebära? Kom då och lyssna till den före detta lärarstudenten Sara Quicks berättelse om sin MFS i Vietnam, fredagen den 13 februari, vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Välkommen att besöka årets symposium i barnkultur

Ordning och reda - konsten på freda´- Om fostran, marknad och barnkultur, är titeln på årets tvärvetenskapliga symposium som annordnas av Centrum för barnkulturforskning, vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Symposiumet innebär öppna föreläsningar som pågår i tre dagar och vänder sig till alla som är intresserade av forskning inom det barnkulturella fältet. Ingen föranmälan krävs samt fri entré. Inleder gör kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke den 18 mars klockan 10.00.

Professor Anne-Li Lindgren

Anne-Li Lindgren, ny professor i förskoledidaktik vid BUV

Intervju med Anne-Li Lindgren, institutionens nya professor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot förskoledidaktik. Anne-Li är särskilt intresserad av hur olika tekniker att dokumentera i förskolan är med och skapar barndom samt barns livsvillkor i samtida och historiska perspektiv.