Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet
Student med ballonger

Avslutningshögtid för förskollärare & grundlärare i fritidshem

Tisdagen den 7 juni är det avslutningshögtid för alla studenter som läste sista terminen våren 2016 inom Förskollärarprogrammet eller Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem.

två kvinnliga studenter vid bärbar dator

Sen anmälan till utbildningar hösten 2016

Du kan redan nu göra en sen anmälan till våra handledarkurser inom VFU riktade mot fritidshem och förskola. Övriga utbildningar som har platser kvar öppnar för sen anmälan den 15 juli.

Fotograf: Eva Dalin

Stor satsning på barn, migration och integration

Stockholms universitet planerar att satsa 15 miljoner kronor på en samlad forskningsinsats kring barn, migration och integration.