Utbildning

Kvinnlig student sitter och skriver på en laptop i studiemiljö. Fotograf Niklas Björling.

Sen anmälan till våren öppnar den 13 december.

Missade du att söka till en utbildning under höstens sökperiod? Från den 13 december har du chansen att göra en sen anmälan till vårens utbildningar som fortfarande har platser kvar.

Hur är det att plugga till förskollärare -egentligen? Fråga mig!

Hur är det att plugga till förskollärare egentligen?

Stefan läser femte terminen på Förskollärarprogrammet. Se filmen där han berättar och passa på att ställ frågor om utbildningen eller hur det är att studera på universitetet.

EEn manlig och en kvinnlig student som sitter vid enskilda studieplatser och studerar. Foto Niklas B

Stöd till stressade studenter

Du som känner dig stressad under dina studier kan vända dig till Studenthälsan för att få stöd i form av hälsosamtal med sjuksköterska eller för att delta i öppna workshops med tema stress, sömn, återhämtning, självmedkänsla, ergonomi och medicinsk yoga.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Frescati hagväg 24

Lärarutbildningarnas kvalitet har granskats

Alla högskoleutbildningar i landet granskas regelbundet av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Både Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem på Stockholms universitetet får omdömet Hög kvalitet.

Miljö av Helle Ambrén

Plugga vid ett miljöcertifierat universitet!

På Stockholms universitet tar vi miljöfrågor på allvar och är ett miljöcertifierat universitet sedan år 2014. Här vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen pågår ett systematiskt miljöarbete som utgår från Stockholms universitets miljöpolicy.

Terminstider

HT19: 2 september - 19 januari
VT20: 20 januari - 7 juni

Se även periodindelning av terminer

utbildningskatalog

Se våra kurser och program vid Stockholms universitet
Institutionen på Facebook

Studentrådet vid BUV

Logga för Studentrådet BUV

Lärarutbildningarnas Nyhetsbrev

Skärmklipp_Lärarutbildningens_nyhetsbrev.PNG