Vad innebär VFU?

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) innebär att du får pröva läraryrket i praktiken på en förskola, skola eller fritidshem under handledning av en erfaren lärare i verksamheten. Kurser i VFU har du i flera terminer under utbildningen och kommer därmed stegvis att utveckla dina praktiska kunskaper i takt med ökade teoretiska kunskaper.

Genom VFU ges du därmed möjligheten att utveckla kunskaper och kompetenser som avser hela lärarrollen.

VFU genomförs i samarbete med kommunerna i Stockholms län och sker i såväl kommunala som fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen ansvarar för VFU inom förskollärarprogrammen och grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem.

Du tilldelas en VFU-plats i början av ditt program

I början av din lärarutbildning tilldelas du en kommun eller stadsdel där du kommer att göra din VFU. Du är placerade i samma kommun/stadsdel under hela din utbildning.

Matchning till kommun eller stadsdel sker utifrån tre kriterier:

  • Program och ämnesinriktning
  • Platstillgång
  • Restid (beräknad efter din aktuella adress i Ladok) under förutsättning att det finns platstillgång.

Hänsyn tas till din adress (som står i Ladok) när du placeras, men program och ämnesinriktning samt platstillgång är alltid överordnade restiden.

När du har fått tilldelad en kommun så placerar VFU-samordnaren i kommunen dig på en förskola eller skola utifrån den utbildning du läser. Du kommer att ha samma VFU-placering under hela din utbildning om det inte finns särskilda skäl för ett byte.

Din placering på skola eller förskola, eventuellt handledare och kontaktuppgifter till din VFU-plats och dina VFU-perioder, hittar du i VFU-portalen

Om du har frågor kring din placering kontakta VFU-sekretariatet

Kontakt

Har du frågor som rör innehållet i din VFU-kurs så kontakta i första hand din kurslärare. Vid mer övergripande frågor som rör VFU inom programmet kontakta studierektor för VFU vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Information till dig som är VFU-handledare för studenter i förskola eller skola.

Mer att veta om VFU