Att åka som utbytesstudent innebär också att du inte behöver betala terminsavgift och att det ofta är möjligt att få hjälp med att hitta boende via partnerlärosätet. Du kan ansöka om utbytesstudier efter ett års studier vid Stockholms universitet.

Flera möjligheter att vara utbytesstudent

Det finns flera sätt som du kan välja att göra utbytesstudier på.

1. Institutionens parternuniversitet

Du kan ansöka om att bli nominerad som utbytesstudent till något av Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens partneruniversitet eller efter förfrågan på en annan institutions avtal (du kontaktar då den institutionens internationella koordinator).

2. Nordplusnätverket

Du kan ansöka om att bli nominerad som utbytesstudent till något av de lärosäten som ingår i samma Nordplusnätverk som Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

3. Stockholms universitetets centrala avtal

Du kan ansöka om att bli nominerad som utbytesstudent på Stockholms Universitets centrala avtal eller nätverk. Mer information om Stockholms universitets centrala avtal.

Via databasen MOVEON kan du se vilka utbytesavtal som finns på Stockholms Universitet

Viktigt med förberedelser inför utbytesstudier

Att sätta sig in i andra lärosätens kursutbud, formalia kring ansökan, undersöka möjligheten att tillgodoräkna det du läser utomlands m.m. är ett tidskrävande arbete.

Ansökningsdeadline kan ibland vara mer än ett år innan utresa vilket gör att du bör räkna med att starta dina förberedelser i mycket god tid, det ökar chansen att utbytet blir av och att det blir lyckat.

Utbytesstudier som programstudent

Det kan vara en utmaning att hitta en termin utomlands som motsvarar de kurser du skulle ha läst inom ditt program. Du behöver därför i god tid tillsammans med internationell koordinator och studie- och karriärvägledare diskutera hur utbytesstudier kan kombineras med det program du läser och när i programmet det är möjligt att åka.

Institutionen måste även godkänna de kurser du valt att läsa vid ett partnerlärosätet. För att institutionen ska kunna bedöma om de kurserna du valt motsvarar de kurser du skulle ha läst inom ditt program, behöver du lämna in motsvarande kursplan inklusive litteraturlista för de kurser du planerar att läsa.

Under utbytesstudier kan det hända saker som påverkar möjligheten att tillgodoräkna studierna på det sätt som planerats. Det kan t.ex. inträffa att kursen du ska läsa ställs in eller visar sig ha ett annat innehåll än planerat eller att du av ett eller annat skäl inte kan slutföra dina studier. Därför är det bra att vara inställd på att utbytesstudier kan innebära en förlängd studietid på ditt program.

Allt som är viktigt att tänka på inför utbytesstudier - praktisk information om utbytesstudier.

Ansöka om utbytesstudier

Om du vill bli utbytesstudent ska du först boka tid med internationell koordinator för att diskutera igenom din plan för utbyte och hur ett utbyte passar med det program du läser.

Förbered din ansökan och din plan för utbyte noga och i god tid. Ta reda på vad som gäller för ansökan.

Läs mer om Ansökan om utbytesstudier via institutionens avtal och nätverk eller via Stockholms universitetets centrala avtal/nätverk.

Efter du ansökt om att bli nominerad som utbytesstudent kommer du få ett besked. Om du blivit nominerad måste du tacka ja till din plats i tid.

När du blivit nominerad ansöker du till det partnerläroäte du vill studera vid. Partnerlärosätet tar ställning till om du kan gå vidare med ansökan och du får besked om rutiner för ansökan.

Därefter ansöker du enligt partnerlärosätets rutiner och får efter detta besked om du antagits som inresande utbytesstudent.

Om du blir antagen vid partneruniveristetet börjar du med övriga praktiska förberedelser inför utbytet.