Samla in material för uppsats utomlands

Som student på Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem, Magisterprogrammet i barnkultur, Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap eller student som planerar att läsa Barnkultur III kan du ansöka om att samla in material för ditt examensarbete utomlands.

För dig som planerar att ansöka om MFS-stipendium, som är ett Sida-finansierat stipendium för datainsamling i ett utvecklingsland, gäller annan ansökningsrutin.
Läs mer information om Minor Field Studies (MFS)

Hur du kommer igång med ansökan

Du börjar med att boka tid med internationell koordinator för att få mer detaljerad information om ansökan, mall som du gör ansökan i, checklista för vad du ska tänka på samt information om stipendier och försäkringar.

Att förbereda innan mötet med koordinator

Innan mötet ska du läsa igenom informationen på den här webbsidan samt fundera på vilket land och vilket uppsatsämne du är intresserad av.

Frågor att fundera på:

 • Vad har varit spännande under utbildningen?
 • Hur vill du profilera dig?
 • Har du kontakter i ett visst land?
 • Hur ser dina språkkunskaper ut?
 • Hur ser säkerhetsläget i landet ut?
 • Hur ser dina personliga förutsättningar ut? Har du tid och motivation att lägga ned mycket tid och arbete på att förbreda ansökan? Har du möjlighet att vara utomlands en längre eller kortare period?

Uppsats-PM - en del av ansökan

För att ansöka om att få samla in material för ditt examensarbete utomlands så ska du lämna in ett så kallat uppsats-PM enligt en mall som du får av internationell koordinator. Du får även en checklista på vad du ska tänka på i dina förberedelser.

I uppsats-PM:et ska du motivera varför du vill göra din datainsamling utomlands, beskriva din plan för uppsatsens innehåll och för hur du planerar att lösa praktiska frågor kring datainsamlingen t.ex. boende, säkerhet, ekonomi m.m. När du lämnar in uppsats-PM:et ska du också ha en mottagande organisation som tackat ja till att du får göra din datainsamling där (förutsatt att ditt PM blir godkänt).

Börja i god tid

Det är viktigt att du börjar dina förberedelser i mycket god tid:

 • Förskollärarstudenter rekommenderas att börja förbreda ansökan under termin 4.
 • Grundlärarstudenter rekommenderas att börja förebreda ansökan under termin 3.
 • Studenter på Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap rekommenderas att börja förebreda ansökan i slutet av termin 1 eller i början av termin 2.
 • Studenter som planerar att läsa Barnkultur III hos CBK (Centrum för BarnKultur) bör börja förbreda ansökan under senare delen av Barnkultur I eller i början av Barnkultur II.
 • Studenter som läser Magisterprogram i barnkultur hos CBK (Centrum för BarnKultur) bör börja förbreda ansökan i början av programmet.
 • Studenter som läser Masterprogrammet i förskoledidaktik rekommenderas att börja förebreda ansökan i slutet av termin 1 eller i början av termin 2.

Inlämning av ansökan

Rekommendationen är att du lämnar in ansökan fyra perioder innan din uppsatskurs börjar.

Om din ansökan gäller datainsamling utanför Norden och EU eller om du vill söka ett Erasmusstipendium (har lång handläggningstid), så ska du lämna in ansökan fyra perioder innan din uppsatskurs. Följande datum för respektive utbildning:

 • Förskollärarprogrammet: i mitten av termin 6 (ca 1/11 respektive 1/4).
 • Grundlärarprogrammet-fritidshem: vid terminstarten termin 5 (ca 1/9 respektive 15/1).
 • Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap: vid terminstarten för termin tre.
 • Barnkultur III vid CBK: i mitten på kursen barnkultur II (1/11 respektive 1/4).
 • Magisterprogram i barnkultur vid CBK: i början av period D ca 1/12 respektive 1/5.
 • Masterprogram i förskoledidaktik (uppsats två termin fyra 30 hp) vid terminsstart termin tre ca 1/9
 • Masterprogram i förskoledidaktik (uppsats två termin fyra 15 hp) i mitten av termin tre ca 1/11

Om din ansökan gäller datainsamling inom Norden eller EU och du inte planerar att söka ett Erasmusstipendium så är det möjligt att lämna in ansökan två perioder innan din uppsatskurs börjar, följande tider för respektive utbildning:

 • Förskollärprogrammet: vid terminsstarten termin 7 (ca 1/9 respektive 15/1).
 • Grundlärprogrammet-fritidshem: i mitten av termin 5 (ca 1/11 respektive1/4).
 • Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap: i mitten av termin 3 (ca 1/11).
 • Barnkultur III vid CBK: vid terminstart (ca 1/15 respektive 1/9).
 • Magisterprogram i barnkultur vid CBK: vid terminsstart termin två (ca 1/15 respektive 1/9).
 • Masterprogram i förskoledidaktik (uppsats två termin fyra 30 hp) i mitten av termin tre ca 1/11
 • Masterprogram i förskoledidaktik (uppsats två termin fyra 15 hp) vid terminsstrart termin fyra ca 1/15

Obs! Ansökningar som lämnas in för sent bedöms enbart i mån av tid.

Bedömning av din ansökan

Du skickar ansökan till kursansvarig för uppsatskursen med kopia till internationell koordinator.

Kursansvarig bedömer om ditt uppsats-PM är genomförbart, etiskt hållbart, relevant för ditt utbildningsprogram och håller en god vetenskaplig kvalitet. Du kan få viss feedback med förbättringsförslag, men om ditt PM inte uppfyller kraven ovan efter feedback (eller om bristerna är för stora för att kunna åtgärdas) så har kursansvarig mandat att neka dig att skriva uppsatsen utomlands. Det är därför viktigt att du lämnar in ett väl förebrett underlag.

Internationell koordinator bedömer (i samråd med kursansvarig) den del av ansökan som handlar om dina praktiska förberedelser för datainsamlingen (t.ex. din plan för boende, säkerhet, ekonomi m.m.).

Se mer utförlig information om detta på checklistan och i PM-mallen du får av internationell koordinator.

Länder du kan åka till

Du väljer själv vilket land du är intresserad av att resa till. Viktigt att tänka på är att det inte är tillåtet att åka till länder eller regioner som Utrikesdepartementet avråder från att resa till eller avråder från icke nödvändiga resor. Institutionen kan också göra en mer försiktig bedömning än UD om det gäller ett land eller en region där läget är eller riskerar att bli oroligt. Du rekommenderas därför att välja bort länder och regioner där säkerhetsläget är oklart.

Vid val av land bör du också ta hänsyn till dina språkkunskaper, kontakter, hur lång tid du har möjlighet att vara borta och vilket ämne du är intresserad av.

Tidigare studenter har skivit uppsats i USA, Australien, Kanada, Filipinerna, England, Finland, Sydafrika, Irland, Gambia, Ecuador, Brasilien, Kina, Sri Lanka, Mocambique och Singapore.

Stipendier att söka

Det finns flera olika stipendier att söka. Vissa av stipendierna är kopplade till en viss region t.ex. Norden eller EU eller till att du ska vara borta ett visst antal veckor. Andra stipendier är mer generella. Institutionens internationella koordinator kan tipsa om vilka stipendier som passar för dig att söka.

Att ansöka om stipendium är valfritt och är inget krav för att få åka. För att få åka krävs bara att ditt PM blir godkänt.

Läs mer om stipendier

Att välja språk för uppsatsen

Studenter på grundnivå ska skriva uppsatsen på svenska.

Studenter på avancerad nivå kan välja att skriva sin uppsats på svenska eller engelska.

Tidsramar för resan

Du kan inte åka före att uppsatskursen har startat och du måste komma hem i tid för att vara med på uppsatsventileringarna.

Om du är borta under seminarier/föreläsningar som sker under uppsatskursen behöver du komma överens med kursansvarig lärare om hur du kan ta igen dessa samt ta eget ansvar att hålla dig uppdaterad till exempel via Mondo.

Hur lång tid som är lämpligt att vara borta beror till exempel på vilken tid som krävs för att göra den typ av datainsamling du planerar, vilka stipendier du sökt och praktiska förutsättningar.

Viktigt att tänka på är att det kan ta längre tid än man tror att få tillgång till fältet t.ex. om du ska hantera information och samtycken från barns vårdnadshavare. Ju kortare tid du planerar att vara på plats desto mer behöver du ha förberett hemifrån t.ex. bokat intervjuer m.m.

Platser där tidigare studenter har skrivit uppsats

Studenter vid institutionen har tidigare skrivit uppsats i Brasilien, Ecuador, Gambia, USA, Finland, Filipinerna och Sydafrika. Läs om deras studentberättelser.