MFS i Ecuador
MFS i Ecuador

Flera möjligheter till internationalisering

Som student finns det flera möjligheter till att göra något moment utomlands under studietiden. Det finns också möjligheter till utbyte på hemmaplan. Här nedan finns en översikt på dina möjligheter.

Internationalisering på hemmaplan

Du kan också få ett utbyte på hemmaplan t.ex. genom att engagera dig som fadder till en inresande utbytesstudent, delta i språkstudions verksamhet eller inom förskollärarprogrammet välja att läsa den engelska terminen. Detta kan passa dig som inte har möjlighet eller vill åka utomlands och det är även en bra föreberedelse för egna kommande utbyten. Läs mer här.

Skriv din uppsats utomlands

På Barn-och ungdomsvetenskapliga institutionen finns en rutin för dig som vill ansöka om att samla in material för ditt examensarbete utomlands. Du hittar mer information här.

Tidigare studenter har varit i t.ex. Finland, Sydafrika, USA, Australien, Filipinerna, England, Gambia och Ecuador.

Sök Minor Field Studies-stipendium för att skriva uppsats i ett utvecklingsland

Stipendiet ger dig möjlighet att bedriva fältstudier under cirka åtta veckor i ett utvecklingsland i syfte att samla material till din uppsats eller examensarbete inför en kandidat-, magister- eller masterexamen.

Eftersom MFS är ett SIDA-finansierat stipendium gäller delvis andra regler än för uppsats utomlands generellt.
Läs mer om Minor Field Studies.

Med hjälp av Minor Field Studies kunde studenten Therese Leopoldsson åka till Brasilien och göra sitt examensarbete inom Masterprogrammet Barnets bästa och mänskliga rättigheter.
Se filmen på Lärarutbildningsportalen, där Therese berättar om sin MFS i Brasilien

Praktisera utomlands

Som student vid Stockholms universitet kan du även ansöka om Erasmusstipendium för praktik minst 60 dagar i ett annat EU-land. Praktiken ska vara relevant för det utbbildingsprogram du läser. Du kan t.ex. göra en Erasmuspraktik under sommaren och detta synligörs sedan på ditt examensbevis i Diploma Supplement. Det är även möjligt att kombinera stipendiet med lön.

Läs mer om praktisera utomlands

Utbytesstudier

Vad ska man tänka på innan man börjar planera en ansökan om utbytesstudier?

TBA

Med vilka lärosäten finns avtal?

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har utbytesavtal inom Erasmusprogrammet med universitet i Europa samt deltar i nätverk inom Nordplus-programmet där universitet i Norden och Baltikum ingår. Läs mer om Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens avtal här.

Stockholms universitet har även centrala utbytesavtal med andra lärosäten över hela världen. Översikt universitetsgemensamma avtal finns här.

Det kan även gå att "låna" ett utbytesavtal som ägs av en annan institution. Om du är intresserad av detta kontakta den internationella koordinatorn på aktuell institution. Översikt på institutions avtal finns här. Kontaktuppgifter till internationella koordinatorer finns här.

Fördelar med att studera utomlands som utbytesstudent

Åker du genom ett utbytesavtal som institution har eller genom ett universitetsgemensamt avtal vid Stockholms universitet får du flera fördelar jämfört med om du skulle resa ut själv, som så kallad ”Freemover”.

Som utbytesstudent gäller:

  • du betalar ingen terminsavgift i värdlandet
  • du får hjälp med den formella delen av utbytet och ofta med boende
  • du kan ofta söka stipendium som är kopplat till utbytesprogrammet
  • du omfattas av Kammarkollegiets försäkring som är tecknad och betald av Stockholms universitet.

Hur går ansökan till?

Ansökan via Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Mer information här.

Ansökan om plats på universitetsgemensamma utbytesavtal här.

Om du får möjlighet att "låna" ett avtal som tillhör en annan institution så följer du deras rutiner för ansökan.

Utlandsstudier på egen hand

Du kan även studera utomlands på egen hand som så kallad ”Freemover”. Det tar lite mer tid och kräver mer noggrann planering innan du åker. Läs mer om hur du kan gå tillväga här.

Det är också viktigt att tänka på att i god tid innan utlandsstudierna ta kontakt med studievägledaren för ditt program för att stämma av att det är möjligt, med hänsyn till din studiegång, att få studieuppehåll för utlandsstudier.

Du bör även räkna med att studierna sannolikt kommer att innebära att du läser en extra termin eftersom det är svårt att identifiera kurser som kan ersätta en hel termins studier, speciellt gällande lärarprogrammen.

Har du frågor om utlandsstudier och internationalisering?

För information om ansökan och behörighetskrav samt övriga frågor angående utlandsstudier är du välkommen att kontakta Malin Håkansson, internationell koordinator vid institutionen.