Under din studietid finns olika möjligheter till internationalisering. Det är exempelvis möjligt att göra datainsamlingen för examensarbetet på termin fyra i ett annat land. En annan möjlighet är att att söka stipendium för praktik eller jobb i ett annat EU/EES-land under sommaren.

Genom den här listan kan du snabbt se vilka möjligheter som finns och klicka dig vidare för att läsa mer om du är intresserad av. Viktigt att tänka på är att du ofta behöver planera utlandsförlagda aktiviteter i mycket god tid och att det finns olika krav för ansökan.

Möjligheter under terminstid

Bild Gardens by the bay Singapore
Gardens by the bay Singapore

Termin 4 Datainsamling för examensarbete utomlands

Genom göra datainsamling för ditt examensarbete utomlands kan du få nya perspektiv på det du lärt dig under studietiden.

Motiv för att skriva uppsats utomlands kan exempelvis vara:

  • Att få erfarenhet av att verka i ett visst land eller i en internationell organisation som en merit för kommande karriär.
  • Att studera ett visst fenomen eller arbetssätt, organisation som finns i landet du är intresserad av.
  • Att få ett annat perspektiv på en verksamhet eller ett fenomen som du är välbekant med här.

För att lyckas med ansökan är det viktigt att du börjar dina förberedelser i mycket god tid och arbetar strukturerat och självständigt med ansökan under en längre tid.

Ansökan: Du bör börja förbereda ansökan termin 2. Se mer information via länken nedan angående vad du ska tänka på, vilka villkor som gäller och hur du kommer i gång.

Ansökningdeadline är i början av eller i mitten av termin 3. Vilken deadline som gäller beror på land och val av stipendier – se mer information om detta via länken nedan.

Läs mer: www.buv.su.se/uppsatsutomlands

 

Bild logga Globala Målen Källa: www.globalamalen.se
Bild logga Globala Målen Källa: www.globalamalen.se

Termin 4 Datainsamling för examensarbete utomlands

-med MFS-stipendium

MFS (Minor Field Studies) är ett Sida-finansierat stipendium på 27 000 sek (gäller 2018/2019) för datainsamling för uppsatsskrivande. Datainsamlingen ska ske under minst åtta veckor i ett låg- eller medelinkomstland, även så kallat utvecklingsland. Uppsatsens ämne ska knyta an till globala utvecklingsfrågor och ska relatera till något av de 17 Globala Målen för hållbar utveckling och Agenda 2030. Uppsatsen skrivs på engelska och ämnet för uppsatsen ska vara relevant för värdlandet och värdorganisationen.

När du ansöker om ett MFS-stipendium ansöker du både om själva stipendiet och om att få din plan, för uppsatsens innehåll och datainsamlingens genomförande, godkänd.

För att lyckas med ansökan är det viktigt att du börjar dina förberedelser i mycket god tid och arbetar strukturerat och självständigt med ansökan under en längre tid.

Ansökan: MFS-stipendiet hanteras av Studentavdelningen och är öppet för studenter från alla institutioner vid Stockholms Universitet att söka.

Du bör börja förbereda ansökan termin 2 och räkna med att ansöka i mycket god tid. Ansökningsdatum beslutas av Studentavdelningen. Du ska lämna ett färdig utkast på ansökan till institutionen senast fyra veckor (under terminstid) innan ansökan öppnar.

Läs mer:

Information om vad som student på BUV ska tänka på inför en MFS-ansökan samt länktips: www.buv.su.se/MFS 

Instruktioner för ansökan, ansökningsmallar och deadlines: www.su.se/MFS

 

Möjligheter under sommaren

Bild på glad student på väg på utbyte Mikaela Winsnes. Foto: Privat

Praktik eller sommarjobb med Erasmus-stipendium

Du kan ansöka om stipendium från Erasmus för praktik eller sommarjobb i ett annat EU/EES-land. Praktiken ska pågå i minst 60 dagar och arbetsuppgifterna ska vara relevanta för det program du läser. Praktiken är inte poänggivande och ersätter ingen kurs men kommer med som ett tillägg på ditt examensbevis. Du får också möjlighet att gå en gratis nätbaserad språkkurs under praktiken.

Ansökan: Institutionen ska först godkänna praktiken i förhållande till relevans, etik och säkerhet. Ansökan om stipendiet görs sedan via Studentavdelningen. Räkna med att lämna in en komplett ansökan till institutionen ca 1 mars.

Boka tid med internationell koordinator för mer information inför ansökan. Det finns en checklista med tips på hur du hittar en praktikplats.

Läs mer: www.buv.su.se/praktikutomlands

 

Illustration studenter på sommarenUpphovsman: Eva Dalin

Sommarkurser

Om du vill få utlandserfarenhet, men inte vara borta en hel termin, så är en sommarkurs ett bra alternativ. Stockholms universitet är sedan många år medlem i huvudstadsnätverket UNICA vars medlemmar erbjuder många olika typer av kortare kurser under sommaren. Universitetet är också med andra nätverk som arrangerar sommarkurser i Asien.

Notera att studieavgifter kan förekomma. Om du vill använda en sommarkurs som valbar kurs inom Masterprogrammet i Förskoledidaktik stäm av i förväg med programansvarig. Läs mer

 

 

Volontärarbeta utomlands under sommaren

Ytterligare ett sätt att skaffa sig internationell erfarenhet är att arbeta som volontär under sommaren. Det finns många olika möjligheter att arbeta utomlands som volontär. Viktigt att ta reda på är att arrangören är seriös och att volontärskapet sker på ett etiskt riktigt sätt. Ett annat alternativ är att åka via Programmet Europeisk volontärtjänst (EVS). Programmet är öppet för EU-medborgare mellan 17-30 år som vill arbeta som volontär 2-12 månader. Läs mer om dessa möjligheter.