Blanketter & Mallar

Ansökan om att få skriva uppsats enskilt

För dig som önskar skriva enskilt i kursen Självständigt arbete, 15 hp (examensarbete) inom förskollärarprogram, grundlärarprogrammet inriktning mot fritidshem eller motsvarande kurs inom tidigare lärarprogram.

Dispens från behörighetskrav till kurs

Här hittar du information om dispens från behörighetskrav till kurs, samt blankett för ansökan om dispens vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Dispensblanketten finns att ladda ned.

Studieavbrott

Om du vill avbryta dina studier ska du meddela studieavbrott på din utbildning till institutionen.

Studieuppehåll och återupptag av studier

Här hittar du information och blankett för ansökan om studieuppehåll samt hur du anmäler återupptagande av studier till institutionen.

Tillgodoräknande

Här finner du information om hur du ansöker om tillgodoräkning av tidigare studier.

Uppsatsmall anpassad för BUV

Här hittar du Stockholms universitets uppsatsmall som är anpassad för dig som studerar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Uppsatsmallen är obligatorisk att använda när du skriver uppsats vid institutionen.

Öppettider för institutionens lokaler

Institutionens lokaler vid Svante Arrhenius väg 21 A är nu öppna för studenter som har schemalagd campusundervisning. Mer information om vad som gäller vid campusförlagd undervisning hittar du på din kurs Athenasida.

Övriga som vill besöka institutionen är välkomna att kontakta oss via mejl eller telefon.