Du kan bara ansöka om dispens från förkunskapskrav och andra villkor, för en kurs i taget och dispens kan endast beviljas en gång per kurs. Därmed kan du inte få dispens en gång till om du hoppar av kursen och söker den på nytt.

Dispens från förkunskapskrav kan sökas för fristående kurser samt kurser som ingår i ett program. Det är studierektor som bedömer och beviljar dispenser. Dispens från behörighetskrav ges i undantagsfall och i regel gäller därför att i möjligaste mån att göra om examinationer för att uppnå behörighet.

Även om du får beviljad dispens är det viktigt att du sedan slutför de kurser du saknade för att uppfylla behörighetskraven. Detta för att du ska kunna uppfylla behörighetskraven för kurser du läser längre fram i din utbildning samt för att du ska kunna ta ut din examen. Förskunskapskraven finner du i kursplanen som du hittar på din kurshemsida eller via digitala kursplanearkivet.

Dispens från behörighetskrav kan enbart beviljas för kurser som ges vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Om du inom ditt program ska läsa kurser vid andra institutioner måste du ansöka dispens eller undantag från behörighetskrav hos den kursgivande institutionen. Eventuella behörighetskrav finns alltid tillgängliga i kursplanen.

Obeserva att vid bedömningen av en inkommen dispensansökan beaktas inte bakgrunden till varför man inte uppnått behörighetskraven, som till exempel på grund av sjukdom, av privatekonomiska eller av andra personliga skäl.

Ansökan om dispens

Ansök genom att ladda ned och fylla i: Blankett för ansökan om dispens BUV (124 Kb)

Skicka blanketten till:

Registrator
Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
SE - 106 91 Stockholm

Du kan också lämna in blanketten på vår studentexpedition.

Ansökan ska vara institutionen tillhanda senast fyra veckor innan kursen/programmet startar. Beslut meddelas cirka en vecka innan kursen startar. Ansökningar som inkommer senare än fyra veckor innan, handläggs så snart som möjligt i mån av tid.

Kontakt

Om du har frågor om dispensansökningar vänligen kontakta kursadministratören för din kurs eller program vid institutionen.