Dispens från förkunskapskrav ges i undantagsfall

Du kan ansöka om dispens från förkunskapskrav för fristående kurser samt kurser som ingår i ett program. Det är studierektor som bedömer och beviljar dispenser. Dispens från behörighetskrav ges i undantagsfall och därför gäller att i möjligaste mån göra om examinationer för att uppnå behörighet.

Dispens för kurser vid BUV

Dispens från behörighetskrav kan bara beviljas för kurser som ges vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Om du inom ditt program ska läsa kurser vid andra institutioner måste du ansöka om dispens eller undantag från behörighetskrav hos den kursgivande institutionen. Du hittar behörighetskraven i kursplanen för den aktuella kursen, som du hittar på din kurshemsida eller via digitala kursplanearkivet.

Viktigt att slutföra kurser

Även om du får beviljad dispens är det viktigt att du sedan slutför de kurser du saknade för att uppfylla behörighetskraven. Detta för att du ska kunna uppfylla behörighetskraven för kurser du läser längre fram i din utbildning samt för att du ska kunna ta ut din examen. Förskunskapskraven finner du i kursplanen.

Bedömning av dispensansökan

Vid bedömningen av en inkommen dispensansökan beaktas inte bakgrunden till varför du inte uppnått behörighetskraven, som till exempel på grund av sjukdom, av privatekonomiska eller av andra personliga skäl. Det som enligt Högskoleförordningen 7 kap. 3 § ska beaktas är om du bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen utan att uppfylla behörighetskraven.

Ansökan om dispens

Ansök genom att ladda ned och fylla i:

Ansökan om dispens från förkunskapskrav för utbildningar vid BUV (84 Kb)

Scanna ifylld blankett och mejla till e-post: registrator@buv.su.se

Ansökan ska vara institutionen tillhanda senast fyra veckor innan kursen/programmet startar. Beslut meddelas cirka en vecka innan kursen startar. Ansökningar som inkommer senare än fyra veckor innan, handläggs så snart som möjligt i mån av tid.

Kontakt

Om du har frågor om dispensansökningar vänligen kontakta kursadministratören för din kurs eller program vid institutionen.