Stockholms universitets studentkår (SUS)

Studentkårernas syfte är att företräda studenternas gemensamma intressen. Det viktigaste uppdraget är att garantera studenternas inflytande över sin utbildning, men kåren har även ett stort ansvar för den sociala delen av universitetslivet. Om du blir medlem i studentkåren får du även ta del av en mängd förmåner och rabatter.
Stockholms universitets studentkår (SUS)

Kontaktperson vid institutionen

Studie- och karriärvägledare vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen är institutionens kontaktperson gentemot studentkåren.

Vad gör ett studentråd?

Studentrådet arbetar med studiebevakning men också studenträttigheter, jämlikhet, studiemiljö, arbetslivsanknytning i utbildningen och studiesociala aktivititer.

Läs mer om studentinflytande via Stockholms universitets studentråd (SUS)

Studentråd vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

BUV:s studentråd är en del av SUS och är till för alla studenter som studerar på institutionens kurser och program. Som ledamot i rådet har du möjlighet att påverka din utbildning och jobba för att förbättra den ur studentperspektiv. Studentrådet utser studeranderepresentanter till institutionsstyrelsen som är institutionens högsta beslutande organ.
Läs mer om BUV Studentrådet på sus.su.se

BUV Studentråd på Mondo och Facebook

Studentrådet har också en Mondo-sida som alla studenter uppmanas att bli medlem i. Där lägger rådet ut sina protokoll och där kan du även lämna synpunkter till rådet.

Studentrådets styrelse

  • Elin Tegström, ordförande (grundlärare fritidshem)
  • Elin Andersson, vice ordförande (förskollärare)
  • Lars Lengheden, kassör (grundlärare fritidshem)
  • Elias Lasso, ledamot (grundlärare fritidshem)
  • Ellinor Nilsson Björk, ledamot (förskollärare)
  • Marielle Axelsson, ledamot (förskollärare)

Studentrådets representationsuppdrag

Var med och påverka - gå mer i studentrådet!

Studentrådet vill gärna bli fler! Nuvarande representanter är alla studenter på Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet med inriktnig mot arbete i fritidshem men alla studenter välkomnas, även du som läser fristående kurs inom barn- och ungdomsvetenskap eller Masterprogram.

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter till studentrådet vänligen mejla till:
E-post: studentradet.buv@gmail.com

För dig som är lärarstudent

Centrala lärarstudentrådet (CLR) vid SUS, med representanter från institutionernas studenråd.

Lärarstudenter vid Stockholms universitet: Facebooksida driven av lärarstudenter

Lärarstudenter i Stockholm sökes: Facebooksida driven av lärarstudenter

Lärarstudenternas klubbmästeri (LäSKM)

Anordnar bland annat tisdagspubar på Café Bojan.
www.laskm.se
www.sus.su.se/blogg/2016/5/11/lrarstudenternas-klubbmsteri-ls-km
LäS KM - Lärarstudenternas Klubbmästeri: Facebooksida driven av studenter

Doktorandråd

Doktorandrådet vid institutionen är för doktorandet och fungerar på samma sätt som ett studentråd samt nominerar studeranderepresentanter till universitetets beredande och beslutande organ.
www.sus.su.se/barn-och-ungdomsvetenskapliga-doktorandrådet

Samhällsvetenskapliga fakultetsrådet (SFR)

www.sus.su.se/studentinflytande/#fakultetsråd

Samhällsvetenskapliga föreningen (SF)

www.sf.su.se