Kursutvärderingarna vid BUV görs digitalt med enkätverktyg Survey & Report. Kursansvariga lärare har ansvar för att kurserna utvärderas.
En länk till kursvärderingen skickas ut per mail till dig vid kursens slut, och är öppen ca tre veckor efter att kursen avslutats. För att du ska få länken måste du ha en mailadress kopplad till ditt SU-konto. Mer information om e-post för studenter vid Stockholms universitet.
Om du inte fått kursvärderingen efter avslutad kurs kontakta kursadministratören för kursen.

Kursvärderingar vid Centrum för barnkulturforskning (CBK)

Om du läst en kurs som ges vid CBK kontakta studentexpeditionen för ytterligare information, e-post: cbk@barnkultur.su.se, telefon: 08-163687.