Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen utgör doktorandrådet ett forum för samtliga doktorander vid institutionens alla avdelningar.

Doktorandrådets uppgift är att ta tillvara doktorandernas intressen och ge doktoranderna en möjlighet att diskutera aktuella frågor med varandra. Genom rådet har doktoranderna vid institutionen möjlighet att påverka institutionens verksamhet, lyfta frågor kring arbetssituationen, främja möten mellan doktorander från institutionens olika avdelningar samt se till att doktoranderna är representerade i lämpliga sammanhang. Varje avdelning har minst en representant i doktorandrådets styrelse och samtliga doktorander är välkomna att delta i doktorandrådsmötena. Doktorandrådet har också en viktig uppgift i att välkomna och introducera nyantagna doktorander vid institutionen.

Doktorandrådet består av en styrelse, men alla inskrivna doktorander vid institutionen har närvaro-, yttrande- och rösträtt. Rådet har också minst en representant i institutionens institutionsstyrelse.

Ordförande: Susanna Areschoug

Vice ordförande: Teresa Elkin Postila

Posterna i doktorandrådet utses en gång per år.