Lärarstudent

Internationella studenter vid Stockholms universitet

Bli fadder för inresande lärarstudenter

Som fadder får du lära känna nya människor från andra länder, tränar språkkunskaper, får nya perspektiv på läraryrket/lärarrollen samt får meriter för eventuella egna utbytesstudier eller framtida arbetsliv. Nu söker vi dig som vill bli fadder inför hösten 2019.

VFU. Fotograf: Eva Dalin.

Tre studenter berättar om sin VFU

I den här åtta minuter långa filmen möter du tre lärarstudenter vid Stockholms universitet som haft verksamhetsförlagd utbildning (VFU), Erik Gustavsson som går Ämneslärarprogrammet, Amina Mohamed som går på Grundlärarprogrammet och Frida Blomgren som går Förskollärarprogrammet.

Medieverkstan vid Stockholms universitet

Medieverkstan för lärarstudenter

Medieverkstan erbjuder alla lärarstudenter pedagogiskt stöd i skapandet av multimediala produktioner inom ljud, bild, video och text liksom stöd i arbetet med redovisningar, projekt, digital portfölj samt support med MS Wordmall i samband med examensarbeten.

Medieverkstan ordnar även öppna föreläsningar för lärarstudenter.

A-Ö om studierna

A-Ö om studierna vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Här kan du läsa om sånt som allmänt är bra att veta som student vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.