Kontakta din programansvariga institution när det gäller:

 • Byte av kurs eller inriktning
 • Namn- och adressändring
 • Studieavbrott
 • Studieuppehåll
 • Studievägledning
 • Tillgodoräknande

Vilken är min programansvariga institution?

Vilken hemvistinstitution du har beror på vilket lärarprogram du antagits till eller din första inriktning i Lärarprogrammet (gäller dig som antogs 2001 - 2011).

Du kan oftast själv kontrollera vem som är din hemvist på Mitt universitet under fliken Mina studier och kurskoden PARTOM.

Lärarprogram med BUV som programansvarig institution

Utbildningar med inriktning mot förskola

Du har BUV som hemvistinstitution om du är antagen till någon av nedanstående program eller inriktningarna eller studiegångarna inom Lärarprogrammet som hade antagning innan vårterminen 2011 (hemvistkod i Ladok: HEM5PA):

 • Förskollärarprogrammet
 • Lärande i förskolan
 • Barnskötare till förskollärare
 • Pedagogiskt arbete med yngre barn
 • Dialog Reggio Emilia – Utforskandets pedagogik
 • Barn- och ungdomspedagogiskt arbete

Utbildningar med inriktning mot fritidshem/fritidspedagogik

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem har BUV som hemvist.

Det gäller även dig som är antagen till någon av nedanstående inriktningar eller studiegångar inom Lärarprogrammet med antagningstermin från och med vårterminen 2011:

Gäller följande inriktningar eller studiegångar:

 • Fritidspedagogik och lärande-identitet och skolans läroprocesser (LÄRAB/FOLI)
 • Fritidspedagogik och lärande-rörelse och utomhuspedagogik (LÄRAB/FOLR)
 • Fritidens pedagogik - identitet och skolans läroprocesser F9 (LÄRAA/FPIL)
 • Fritidspedagogik och lärande – identitet och skolans läroprocesser (LÄRAA/FPI1)
 • Fritidspedagogik och lärande – rörelse och utomhuspedagogik (LÄRAA/FPR1)
 • Fritidens pedagogik - inriktning rörelse och utomhuspedagogik F-9 (LÄRAA/FPRU)
 • Fritidens pedagogik - lärande som kompl skolans verksamhet (BLÄRP/BFRI)
 • Fritidens pedagogik - lärande som kompl skolans verksamhet (FLÄRP/FRIP)

Mer information

Alla programansvariga institutioner vid Stockholms universitet