Mer om lärarlegitimation

Komplettera för lärarlegitimation

Om du behöver komplettera din utbildning för att kunna ansöka om lärarlegitimation och har läst någon av de inriktningar/studiegångar på lärarprogrammet som Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen är hemvist för så kontakta vår studievägledare.