Kurs inom Förskollärarprogrammet

Sociala relationer i förskolan: Förskollärare (UB216A)

 

Kurs inom Grundlärarprogrammet, F-3

Sociala relationer i skolan 7,5 hp - delkurs inom Eleven i skolan 22,5 hp (F-3), (UCG38K)

 

Kurs inom Grundlärarprogrammet, fritidshem

Sociala relationer i skolan: Grundlärare, fritidshem (UB214A), 7,5 hp

 

Kurs inom Grundlärarprogrammet 4-6

Sociala relationer i skolan 7,5 hp - delkurs inom Eleven i skolan 22,5 hp (4-6), (UCG38K)

 

Kurs inom Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Eleven i skolan, delkurs 2: Sociala relationer i skolan, 5 hp, (UCA40K)

 

Kurser inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Sociala relationer i skolan och läraren som ledare: ULV, 7,5 hp (UB30UU)

 

Kurs inom Vidarutbildning av Lärare (VAL) mot grundlärar- eller ämneslärarexamen

Sociala relationer i skolan: VAL (UB10VU), 7,5 hp

 

Kurs inom Ämneslärarprogrammet

Sociala relationer i skolan 7,5 hp - delkurs inom Eleven i skolan 22,5 hp för ämneslärare (UCG41K)