Kursen innehåller en introduktion till verksamhetsförlagd utbildning, förskolans verksamhet och organisation. Du medverkar i den dagliga verksamheten inom förskolan. Kursen fokuserar på förskollärarens yrkesroll och förskolan som pedagogisk miljö.

Kursen ges:

VT18 på 100%.

Kursperiod:

VT18: vecka 12-15 (23/3-12/4 med påskuppehåll 30/3-6/4).

Behörighetskrav:

Antagen till Förskollärarprogrammet.

Har du frågor om din placering är du välkommen att skicka ett e-postmeddelande med din fråga/frågor till VFU-sekretariatet: vfu@su.se

Kursanvisningar

Vårterminen 2018

Höstterminen 2017

Examinations- och omexaminationsdatum

Ordinarie examination:

Reflektionsseminarium: 12/4.
Individuell skriftlig uppgift inskickad senast 12/4.
VFU-rapport inskickad senast 12/4.

Omexamination:

Se kursbeskrivning.

Övrigt

VFU-sekretariatet - frågor om VFU-placering
VFU-portföljen
Blankett - Begäran om utdrag ur polismyndighetens belastningsregister

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering, betygsrapportering m.m. kontakta kursadministratören.

Kursansvarig lärare: Mie Josefson, e-post: mie.josefson@buv.su.se

Kursadministratör: Johanna Pirttikoski, e-post: johanna.pirttikoski@buv.su.se