Kvinna_studerar_själv

Den här kursen handlar om kritisk diskursanalys som teori och metod. Du kommer att läsa om kritisk diskursanalys och använda den i relation till debatter om förskolan. I kursen kommer du samla in, bearbeta och analysera material från till exempel dagspress, fackpress och sociala medier. Du kommer också göra forskningsetiska överväganden. Kursen syftar till att du utvecklar en fördjupad kritisk analytisk förmåga.

Kursen ges

Höstterminen 2019, studietakt helfart 100 %.
Kursen ges som nätbaserad kurs.

Kursperiod

Höstterminen 2019
v. 36-40
2/9-2/10.

Behörighetskrav

Examen om minst 180 hp. Svenska 3 och Engelska 6.

Ansökan

Sök kursen via antagning.se, ansök senast den 15 april.

Via Stockholms universitetets webbkatalog, länkas du direkt vidare till rätt anmälningstillfälle för kursen via www.antagning.se

Kursanvisningar

Höstterminen 2019

Examination

2 oktober 2019

Omexamination

14 november 2019

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel reservantagning, registrering, schema m.m. kontakta kursadministratören.

Kursansvarig lärare: Anna Westberg-Broström, anna.westberg-brostrom@buv.su.se
Examinator: Anna Westberg-Broström, anna.westberg-brostrom@buv.su.se
Kursadministratör: Maria Lund, e-post: maria.lund@buv.su.se