Fotograf: Eva Dalin
Fotograf: Eva Dalin

Kursen innehåll

I kursen, som ges på kvartsfart, behandlas handledaruppdraget för förskollärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning med syfte att utveckla deltagarnas handledarkompetens.

Undervisningen sker i sex lärarledda obligatoriska seminarier (ca 1/mån). Dessa fokuserar på handledningsstrategier, organisering av VFU i relation till examensmål för förskollärarexamen, reflekterande didaktiska handledarsamtal, etiska aspekter på handledning samt formativ och summativ bedömning av professionsutveckling.

Dessutom tillkommer mellanliggande arbete i studentarbetslag där lärplattformen Mondo utgör en kommunikationskanal. Deltagarnas egen lärarpraktik, studenterfarenheter/handledarerfarenheter samt formulering av frågeställningar rörande handledaruppdraget utgör utgångspunkt för gruppdiskussioner och gemensam bearbetning av kurslitteraturen och dess centrala begrepp. ​

Kursen examineras genom en individuell skriftlig resonerande text om handledaruppdraget.

Kursen ges

Varje termin på 25 %. Campusförlagd undervisning.

I särskilda fall efter överenskommelse med kommun kan kursen även ges på plats ute i kommunen. Kontakta vfu@buv.su.se för mer information.

Kursperiod

VT18: Period A-D, mitten av februari till slutet av maj

HT18: Period A-D, mitten av september till mitten av januari

Behörighetskrav

Fr.o.m. vårterminen 2018 gäller följande Särskild behörighet:

För tillträde till kursen krävs förskollärarexamen alternativt förskollärarlegitimation.

Ansökan

När du söker via Stockholms universitets webbkatalog, länkas du direkt vidare till rätt anmälningstillfälle för kursen via www.antagning.se.

Läs mer om hur du gör din ansökan till kursen och vad du bör tänka på gällande behörighet

Obs! För dig som ska studera kursen i din kommun kommer information om särskilt ansökningsförfarande skickas via mejl.

Kursanvisningar

Höstterminen 2018

Kursplan

Kursbeskrivning

Litteraturlista

Välkomstbrev

 

Vårterminen 2018

Kursplan
Kursbeskrivning UB312F VT18 (355 Kb)

Välkomstbrev Campus VT18 (507 Kb)
Välkomstbrev Enskede/Årsta/Vantör VT18 (328 Kb)

Välkomstbrev Sollentuna VT18 (327 Kb)

Välkomstbrev Sundbyberg/Upplands-Bro VT18 (342 Kb)

Kurslitteratur VT18 (164 Kb)

 

 

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering, betygsrapportering m.m. kontakta kursadministratören.

Kursansvarig lärare:

Birgitta Hammarström Lewenhagen, e-post: birgitta.hammarstrom-lewenhagen@buv.su.se

Kursadministratör:

Erika Holst, e-post: erika.holst@buv.su.se

Läs mer

En lyckad terminsstart (2031 Kb)

Skapa universitetskonto (148 Kb)