Två personal i förskolan står och pratar utomhus med barn runt om
Foto: Niklas Björling

Utveckla din handledarkompetens!

I den här kursen får du utveckla din handledarkompetens för att bättre kunna handleda förskollärarstudenter under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen som sker på förskolan.

Kursen har sex lärarledda obligatoriska seminarier (ca en träff per månad). Dessa seminarier fokuserar på handledningsstrategier, organisering av VFU i relation till examensmål för förskollärarexamen, reflekterande didaktiska handledarsamtal, etiska aspekter på handledning samt formativ och summativ bedömning av professionsutveckling.

Dessutom tillkommer mellanliggande arbete i studentarbetslag där lärplattformen Mondo utgör en kommunikationskanal. Deltagarnas egen lärarpraktik, studenterfarenheter eller handledarerfarenheter samt formulering av frågeställningar rörande handledaruppdraget utgör utgångspunkt för gruppdiskussioner och gemensam bearbetning av kurslitteraturen och dess centrala begrepp. ​

Kursen examineras genom en individuell skriftlig resonerande text om handledaruppdraget.

Kursen ges

Varje termin på 25 %. Campusförlagd undervisning.

I särskilda fall efter överenskommelse med kommun kan kursen även ges på plats ute i kommunen. För mer information mejla till e-post: vfu@buv.su.se

Kursperiod

Vårtermin 2020: Period A-D, Mitten av februari till mitten av juni -2020.
Hösttermin 2019: Period A-D, slutet av september 2019 till slutet av januari 2020

Behörighetskrav

Särskild behörighet: För tillträde till kursen krävs förskollärarexamen.

Behörighetskrav från och med hösten 2019:

Förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen.

Ansökan

När du söker via Stockholms universitets webbkatalog, länkas du direkt vidare till rätt anmälningstillfälle för kursen via www.antagning.se.

Läs mer om hur du gör din ansökan till kursen och vad du bör tänka på gällande behörighet

Obs! För dig som ska studera kursen i din kommun kommer information om särskilt ansökningsförfarande skickas via mejl.

Kursanvisningar

Höstterminen 2019

Kommungrupper höstterminen 2019

Södermalm

Kurstillfällen: Måndagen den 23/9, 14/10, 11/11, 25/11, 16/12 och 13/1 mellan kl. 15.00- 18.00 samtliga tillfällen. Plats: Södermalms stadsdelsförvaltning, Medborgarplatsen 25, Linnésalen, plan 8

Nacka

Kurstillfällen: 26/9, 10/10, 22/10, 20/11, 11/12, 9/1 mellan kl. 15.00- 18.00 samtliga tillfällen. Plats: Nacka stadshus, Granitvägen 15

Upplands Bro

Kurstillfällen: 24/9, 3/10, 23/10, 21/11, 9/12 och 8/1 mellan kl. 15.00- 18.00 samtliga tillfällen. Plats: Kommunhuset i Kungsängen, Furuhällsplan 1

Omexamination HT19

Möjlighet till omexamination ges två ggr per termin. Första omexaminationstillfälle har deadline 6 mars- 2020.

Anmälan görs till kursadministratör, linda.krait@buv.su.se senast 21 februari 2020.

Vårterminen 2019

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering, lärplattformen Mondo eller Athena samt behörighetsfrågor kontakta kursadministratören.

Kursansvarig lärare:

Bodil Halvars, e-post: bodil.halvars@buv.su.se

Kursadministratör:

Linda Krait, e-post: linda.krait@buv.su.se

Läs mer

Studie- och stödsystem

Studenthandbok för läsåret HT19/VT20