Kursen ges: Vårterminen på heltid (100 %)
Kursperiod: C
Behörighet: Antagen till utbildning på forskarnivå.

Kursen syftar till att ge en fördjupning i aktuellt forskningsläge inom ett planerat avhandlingsområde samt att skapa överblick över aktuella forskningsproblem, teoretiska och metodologiska strömningar inom nationell och internationell forskning med relevans för förskoledidaktik. Vidare behandlas olika sätt att söka, göra avgränsningar och urval av tidigare forskning samt att analytiskt läsa, sammanställa och presentera den kunskap som genererats genom denna. Kursen fördjupar den studerandes förmåga att gå i dialog med tidigare forskning, identifiera behov av ny kunskap och att pröva den egna planerade avhandlingsstudiens preliminära kunskapsbidrag till forskningsfältet.

Intresseanmälan

Skicka din ansökan med mejl till forskningshandläggare My Bodell. Ange vilken kurs du söker till samt ditt namn, mejladress, vilket forskarutbildningsämne och universitet du är antagen till. Bifoga ett intyg som visar att du är antagen till utbildning på forskarnivå.

Företräde ges till doktorander vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Kontakt

Vid frågor kring kursens innehåll och upplägg kontakta kursansvarig lärare Åsa Bartholdsson:asa.bartholdsson@buv.su.se

Vid administrativa frågor kontakta kursadministratör My Bodell: my.bodell@buv.su.se

Kursanvisningar VT21

Kursplan UB30048 (92 Kb)

Kursbeskrivning och schema UB30048 (66 Kb)