Förskolebarn i väst. Foto:Olle Överby
Förskolebarn i väst. Foto:Olle Överby

 

Kursen ges: höstterminen på heltid (100%)
Kursperiod: A
Behörighet: Antagen till utbildning på forskarnivå
Kursspråk: Svenska och engelska

Kursen syftar till att ge kunskap om förskolans och förskolepraktikernas historia med fokus på barn, barndom och professionalisering. Den ska också ge kunskap om material, arbetsmetoder och teoretiska perspektiv som är relevanta för historiska studier av förskolan. Kursen är organiserad kring tre centrala områden med relevans för förståelsen av hur barn, barndom, förskola och förskolans praktiker skapats i ett historiskt perspektiv; om varför och hur förskola fått en central plats i samhället.

Områdena är:

  • Förskola, barn och barndom i svenska och internationella perspektiv
  • Förskolans historia med fokus på ekonomi, rumsligheter, tid och genus
  • Förskoleforskning och digitala arkiv och arkiv

Dessa områden gränsar till flera olika tvär/discipliner som barndomshistoria, utbildningshistoria, pedagogik, psykologi, didaktik, statsvetenskap och ekonomisk historia med de teoretiska traditioner som finns där. Genom att organisera kursen kring ett antal för förskolan centrala områden skapar den kunskap också om hur förskolan i sig påverkat synen på barn, barndom och professioner och hur har barn och barndomar i och runt förskolan konstruerat vuxna.

Kursens upplägg

Kursen ges på helfart dagtid med lärarledd undervisning, workshops, seminarier och individuella uppgifter. Däremellan sker enskilt arbete. Häri ingår att skriva en recension (review) av utvald kurslitteratur och att författa ett individuellt paper som presenteras på den avslutande minikonferen.

Intresseanmälan

Skicka din anmälan per mejl till forskningshandläggare My Bodell my.bodell@buv.su.se. Ange vilken kurs du söker till samt ditt namn, mejladress, vilket forskarutbildningsämne och universitet du är antagen till. Bifoga ett intyg som visar att du är antagen till utbildning på forskarnivå (gäller ej doktorander vid BUV).

Företräde ges till doktorander vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Kontakt

Vid frågor kring kursens innehåll och upplägg, kontakta kursansvarig Anne-Li Lindgren: anne-li.lindgren@buv.su.se.

Vid administrativa frågor kontakta kursadministratör My Bodell my.bodell@buv.su.se

 

Kursanvisningar VT18

Schema

Kursinnehåll (11 Kb)

Kursplan UB30031 (321 Kb)

Kursbeskrivning UB30031 VT18 (377 Kb)