Kursen ges: Vid behov för doktorander vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. När kursen ges kan även doktorander vid andra lärosäten ges möjlighet att läsa kursen.

Behörighet: Antagen till utbildning på forskarnivå.

Syftet är att övergripande presentera de vetenskapsteoretiska grunderna och centrala vetenskapsteoretiska problemen för förskoledidaktiken. Kursen syftar även till att synliggöra den vetenskapsteoretiska bredden i förskoleforskningen och dess tvär-, inter- och transdisciplinära karaktär.

Intresseanmälan

Skicka din anmälan per mejl till forskningshandläggare My Bodell my.bodell@buv.su.se. Ange vilken kurs du söker till samt ditt namn, mejladress, vilket forskarutbildningsämne och universitet du är antagen till. Bifoga ett intyg som visar att du är antagen till utbildning på forskarnivå.

Företräde ges till doktorander vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Kontakt

Vid frågor kring kursens innehåll och upplägg, kontakta kursansvarig Hillevi Lenz-Taguchi: hillevi.lenz.taguchi@buv.su.se  

Vid administrativa frågor kontakta kursadministratör My Bodell: my.bodell@buv.su.se

 

Kursanvisningar

Kursplan UB30051 (262 Kb)