Kursen ges: Höstterminen på heltid (100 %) - kursen ges ej HT20
Kursperiod: C
Behörighet: Antagen till utbildning på forskarnivå

Kursen innehåller teoretisk genomgång av och praktiska övningar i intervjumetodik för att öka studentens förmåga att lyssna respektfullt på barn/ungdomar. Vidare behandlar kursen barns/ungdomars förmågor och möjligheter att berätta, utvecklingspsykologi, intervjuers interaktiva aspekter och olika etiska principer vid intervjuer med minderåriga. Forskarstuderande tränas under handledning i hur de teoretisk-metodologiska kunskaperna kan appliceras i verkliga intervjuer med barn/ungdomar.

Ansökan

Skicka din anmälan med mejl till forskningshandläggare My Bodell. Ange vilken kurs du söker till samt ditt namn, mejladress, vilket forskarutbildningsämne och universitet du är antagen till. Bifoga ett intyg som visar att du är antagen till utbildning på forskarnivå.

Företräde ges till doktorander vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Kontakt

Vid frågor kring kursens innehåll och upplägg, kontakta kursansvarig Danielle Ekman Ladru: danielle.ekman.ladru@buv.su.se

Vid administrativa frågor kontakta kursadministratör My Bodell: my.bodell@buv.su.se

 

Kursanvisningar HT19

Kursplan UB30019 (205 Kb)

Kurslitteratur UB30019 HT19 (314 Kb)

Kursbeskrivning UB30019 HT19 (147 Kb)

Schema

 

Kursanvisningar HT18

Kursplan UB300019 (149 Kb)

Kurslitteratur UB30019 HT18 (253 Kb)

Schema HT18

Kursbeskrivning Intervjuer med barn och ungdomar UB30019 HT18 Forskarnivå (356 Kb)