Sök våra utbildningar

Här hittar du instiutionens kurser och program hösten 2021

Tider för anmälan

  • Inför höstterminen 15 mars - 15 april
  • Inför sommarterminen 15 februari - 15 mars
  • Inför vårterminen 15 september - 15 oktober

Datummen kan ändras beroende på om det den 15:e inträffar en helgdag, då gäller istället den vardag som ligger närmast.

Viktiga datum för ansökan till höstterminen 2021

Sen anmälan till kurs eller program

Efter att den ordinarie ansökningsomgången är klar kommer vissa kurser och program, som har lediga platser kvar, att öppna för sen anmälan.

Sen anmälan öppnar inför höstterminen den 15 juli och inför vårterminen den 15 december. Datummen kan ändras beroende på om det den 15:e inträffar en helgdag, då gäller istället den närmast liggande vardagen. Du anmäler dig som vanligt via www.antagning.se

Sena anmälningar påbörjas att behandlas ca fyra veckor innan kursstart och alla behöriga rangordnas efter den dag den sena anmälan kom in. Om du gör en sen anmälan kan det därför dröja ända fram till terminsstart innan du får besked om antagning.

Behörighet och urval

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du uppfylla behörighetskraven. Det är olika behörighetskrav till olika utbildningar och de är uppdelade i grundläggande behörighet och säskild behörighet. Vilken behörighet som krävs framgår när du anmälder dig till utbildningen.

När det är fler sökande till en utbildning än det finns platser måste ett urval göras. Det innebär att det görs en rangordning utifrån de behöriga sökandes meriter.

Läs mer om Stockholms universitets information om behörighet och urval

Bedömning av betyg

För att få bedömning av gymnasie- eller komvuxbetyg ska du i första hand vända dig till Antagningsavdelningen på Stockholms universitet

Tacka ja till din plats på antagning.se

När du gjort en anmälan till en kurs eller program via antagning.se kommer du senare att få ett första antagningsbesked med svarskrav via mejl. Om du gjort en pappersanmälan får du antagningsbesked via brev. Antagningsbeskedet går att se under "Mina sidor" på antagning.se.

Det första antagningsbeskedet brukar komma i mitten av december inför utbildningar som startar på vårterminen, samt i mitten av juli inför utbildningar med start på höstterminen. För sommartermin får du ditt antagningsbesked i april/maj.

Efter det första antagningsbeskedet måste du tacka ja till din plats (eller reservplats). Detta gör du också via "Mina sidor" på antagning.se. Om du inte svarar inom utsatt tid förlorar du din plats.

Du får ett andra slutgiltigt antagningsbesked utan svarskrav i början av december inför vårterminen och i början av augusti inför höstterminen.

Webbregistrera dig på din utbildning

Det står i ditt välkomstmejl, som du får i god tid innan terminstart, vilka registreringsdatum som gäller för just din utbildning.
Det är viktigt att du gör din registrering i tid annars förlorar du din plats.
Registreringen gör du via Ladok för studenter.

För att kunna registrera dig måste du vara antagen och ha tackat ja till utbildningen samt att du har aktiverat ditt universitetskonto.

Nyantagna får välkomstmejl från institutionen

Om du blir antagen får du ett välkomstbrev via mejl eller brev från institutionen i god tid innan ternminen börjar. Där står bland annat om hur du registrerar dig på utbildningen och när utbildningen startar.

Antagning av reservplacerade

Om det finns lediga platser efter att registreringsperioden är avslutad på en kurs eller program, påbörjas reservantagning. Eventuell reservantagning kan i vissa fall påbörjas tidigare om det är många som avsäger sig sin plats innan kursstart eller att utbildningen inte har fyllt sina platser.

Reserver kontaktas av kursadministratören enligt bestämd turordning. Det betyder att alla som blir antagna som reserv kontaktas av institutionen via mejl eller telefon. Du kan inte bli antagen genom att endast komma på uppropet första tillfället på utbildningen utan att ha blivit kallad.

I ditt antagningsbesked framgår om du blivit placerad som reserv och vilken reservplats du har. Även om du är placerad som första reserv finns ingen garanti att du kommer att bli antagen till utbildningen. Reservantagning sker alltid i mån av plats.

Anmälan till valbara kurser inom ett program

I vissa program har du möjlighet att välja en eller flera valbara kurser. Hur du anmäler dig till dessa kurser framgår i informationen om ditt program.

Antingen ansöker du till önskad kurs via www.antagning.se på vanligt sätt eller så administreras valet vid institutionen. Information om när och hur du ansöker till valbara kurser får du i god tid under utbildningens gång.