Inför disputationer

Disputationer och licentiatseminarium

Kommande disputationer och licentiatseminarium vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen läggs upp i kalendariet nedan.

Är du doktorand och ska disputera? Läs checklistan från kommunikationsgruppen för att få ut information om din avhandling och disputation.

Checklista: Inför disputation/licentiatseminarium.