Program på grundnivå

Lärarprogram:

Program på avancerad nivå

Pågående program utan nyantagning

Vid institutionen finns även pågående lärarprogram som det inte längre går att anmäla sig till då lärarutbildningarna gjorts om från och med hösten 2011.

Lärarprogrammet (för antagna till och med vårterminen 2011), till studiegångarna:

Se även fler studiegångar inom Lärarprogrammet som institutionen är hemvist för.