- Det är ett roligt och viktigt program som kommer att finnas från och med hösten 2018,
säger Åsa Bartholdsson, som är programansvarig för det nya masterprogrammet i förskoledidaktik på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

Det finns flera tankar med utbildningen, en av de viktigare är att den fyller ett glapp mellan grund- och forskarutbildningen och möjligheten att gå vidare har efterfrågades av studenter. Utbildningen är viktig för kompetenshöjningen i professionen och för rekrytering till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens forskarutbildningar. Programmet tänks också ge kompetenser för utvecklings -, forsknings-, utredning- och konsultarbete inom ett flertal samhällssektorer. De sökande till masterprogrammet kan också ha studier från andra områden än ren förskoledidaktik.

Breddning och fördjupning

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Frescati hagväg 24, Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Frescati hagväg 24, Stockholms universitet

Det första året är en fördjupning och breddning i relation till förskollärarutbildningen och det har också praktiska inslag. Programmet ger studenterna möjlighet att prova på saker, som till exempel pröva en metod, göra undersökningar eller museibesök. På så sätt kan masterstudenterna låta de teoretiska studierna möta praktiska moment. Det andra året kommer att vara mer forskarutbildningsförberedande och innehållsligt styras mycket av att studenten fördjupar sig inför masteruppsaten genom valbara kurser och specialinriktade läskurser.

Nätbaserad och forskarförberedande

Programmet ges på heltid och kommer att vara i huvudsak nätbaserat. Detta innebär att merparten av undervisningen kommer att ges via internet. Vissa programinslag och valbara kurser under programmets andra år kan dock komma att vara campusförlagda.

- I och med att det är nätbaserat kan det skapa upp för att tänka nytt i olika undervisningssituationer, det är också intressant, säger Åsa Bartholdsson som har stor erfarenhet av just nätbaserad undervisning från sitt tidigare arbete i Högskolan Dalarna.

Programmet är forskarförberedande, men det finns möjligheter att också ta en magisterexamen efter ett år.

Läs mer om Masterprogrammet i förskoledidaktik

Kontakt programansvarig: Åsa Bartholdsson

Läs intervju med Åsa Bartholdsson.