Innehåll

Programinnehåll

Utbildningen ger dig möjlighet till fördjupade kunskaper med olika vetenskapliga inriktningar om barn i förskoleåldern och om förskolan som den första institutionen i utbildningssystemet. Utöver dessa kunskaper får du träna din förmåga att söka och kritiskt analysera information från olika slags källor samt att arbeta interaktivt med barn och andra aktörer i interventioner och experiment. Studierna ger dig ökad insikt, kunskap och förmåga att kritiskt analysera, tänka och handla med utgångspunkt från såväl vetenskapliga som praktiknära perspektiv.

Masterprogrammet ges på heltid och är huvudsak nätbaserat. Detta innebär att merparten av undervisningen kommer att ges på distans via internet. Vissa programinslag och valbara kurser under programmets andra år kan dock komma att vara campusförlagda.

Utbildningsplan och upplägg

Undervisningen bedrivs nätbaserat via verktyget Zoom. För att du ska kunna delta i undervisningen krävs att du har teknisk utrustning i form av headset eller hörlurar/högtalare och mikrofon samt fungerande internetuppkoppling. En introduktion i Zoom ges under första campusträffen vid programstart.

I programmet ingår två obligatoriska träffar på campus vid programstart samt 1-2 dagar på de båda vårterminerna för ventilering av magister- och masteruppsatser.

Utbildningsplan för respektive antagnings år:

Utbildningsplan, gäller från HT 2020 (281 Kb)

Utbildningsplan, gäller från HT 2018 (288 Kb)

Forskarbild_Susanne_Kjällander.jpg
Forskarbild. Foto: Susanne Kjällander, BUV.

Karriärsväg inom förvaltning och näringsliv eller fortsatta forskarstudier

Programmet ger dig kompetenser som är användbara i arbeten som ställer höga krav på självständighet och förmåga till ett kritiskt och analyserande förhållningssätt. Detta är kompetenser som efterfrågas i forsknings-, utvecklings-, utrednings- och konsultarbeten samt i ledningsarbete inom olika verksamheter. Programmet ger också en bred och djup kunskapsbas som öppnar för möjlighet till fortsatta studier på doktorandnivå i förskoledidaktik.

Läs mer om vår utbildning på forskarnivå i förskoledidaktik

Se intervjun med studenten Erika Begqvist

Hör Erika berätta om hur det är att läsa på distans och vad hon har för tankar kring utbildningen och framtida arbete.

 

 

Magisterexamen efter ett år

Det finns även möjlighet att ta ut en delexamen (magisterexamen) efter att ha fullgjort det första året (60 hp, inklusive ett examensarbete om 15 hp).

 

Fördjupning, breddning och praktiska inslag

Det första året är en fördjupning och breddning i relation till förskollärarutbildningen och innehåller också praktiska inslag. Programmet ger dig möjlighet att prova på exempelvis en metod, göra undersökningar eller museibesök. På så sätt möter dina teoretiska studier praktiska moment. Det andra året är mer forskarutbildningsförberedande och innehållet styrs mycket av vad du själv väljer att fördjupa dig inom inför masteruppsatsen, genom valbara kurser och specialinriktade läskurser.

Valbara kurser som ges vid BUV - termin 3

Kristisk diskursanalys och debatter om förskolan, 7.5 hp

Kulturella perspektiv på förskolan, 7.5 hp

 

Valbara kurser som ges vid BUV - termin 4

Politisk styrning och ledarskap i förskolan, 7,5 hp

Barnets rättigheter som tvärvetenskaplig område, 7,5 hp

 

Välj att göra delar av programmet utomlands

Du kan välja att ansöka om att göra din datainsamling för masteruppsatsen på termin fyra utomlands.

Det finns flera olika stipendier att söka för att skriva uppsats utomlands både inom Norden och EU samt för datainsamling i ett utvecklingsland via Minor Field Study stipendium.  

På sommaren mellan termin två och termin tre kan du även ansöka om Erasmusstipendium för praktik under sommaren. Praktiken kan du ta med i ett tillägg på ditt examensbevis. Det är även möjligt att via samma stipendium ansöka om att göra praktik i ett annat EU-land  som genomförs efter din examen via så kallad recent-graduate-stipendium.

Läs mer om dina möjligheter att studera utomlands:

Förkunskapskrav till programmet

För att antas till programmet krävs examen om minst 180 hp inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp. Dessutom krävs Svenska/Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6 eller motsvarande.

Examen

Programmet leder till Masterexamen inom huvudområdet förskoledidaktik 120 hp alternativt Magisterexamen 60 hp inom huvuområdet förskoledidaktik.
Läs mer information om examen via www.su.se/utbildning/examen

Ansök till programmet

Programmet startar höstterminen 2019 och ansökningsperioden är från mitten av mars till mitten av april. Ansök via antagning.se.

Kontakt

För mer information om innehållet i programmet kontakta programansvarig:
Åsa Bartholdson, e-post: asa.bartholdsson@buv.su.se.

Administration och studievägledning för Masterprogram i förskoledidaktik:

Mikey Cortés Chávez, e-post: mikey.cortes.chavez@buv.su.se