Fördjupad kunskap med möjlighet att välja egen profilering

Programmet är en tvärvetenskaplig utbildning om barn och unga. Du läser om barns och ungas rättigheter, deras egna perspektiv på sina erfarenheter och hur föreställningar om barndom och ungdom påverkar deras vardagsliv i olika arenor som familj, skola, fritid, kultur och i media.

Du har möjlighet att profilera din utbildning genom valbara kurser om 30 högskolepoäng och val av uppsatsämne för examensarbetet om 30 högskolepoäng.

Du kan exempelvis välja att fördjupa dig i ämnen om barn och unga i relation till migration, kultur eller barn och unga i utsatta livssituationer. Du kan också välja att studera delar av utbildningen utomlands via praktik eller examensarbete.

Programmets omfattning och upplägg

Programmet omfattar 120 hp och ges på helfart under två år. I programmet ingår obligatoriska kurser om 90 hp (varav examensarbete 30 hp) samt valbara kurser om 30 hp.

För att se vilka kurser som ingår i programmet kan du titta på programmens studiegångar.

Utbildningsplan Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap (261 Kb)

Valbara kurser - en möjlighet till profilering

De valbara kurserna ger dig möjligheten att själv profilera dina studier efter ditt intresse. Kurserna ska dock ha koppling till barn och ungdom.

Exempel på kurser du kan välja vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen:

Alla kurser inom programmet är på avancerad nivå. Du har dock möjligheten att välja en kurs om 7,5 hp inom barn- och ungdomsvetenskap på grundnivå vid institutionen. Utbudet av valbara kurser vid institutionen varierar över tid.

Du ansvarar själv för att söka valbara kurser inför kommande termin (senast 15 april/oktober) via www.antagning.se.

Det är även möjligt, efter godkännandet av studierektor, att läsa valbara kurser om sammanlagt 15 högskolepoäng på avancerad nivå vid andra institutioner vid Stockholms universitet (se Stockholms universitets utbildningskatalog) eller vid andra lärosäten.

Ansök till programmet

Masterprogrammet startar varje hösttermin.

Ansökningsperioden inför höstterminen 2019 är 15 mars - 15 april 2019.

Via den här länken når du Stockholms Universitets kurskatalog. Här kan du kan läsa utbildningsplanen och under ansökningsperioden kan klicka dig vidare till ansökan via antagning.se.

Förkunskapskrav

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, inklusive ett examensarbete om minst 15 hp, med minst 90 hp i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt huvudområde, eller i annat huvudområde med anknytning till barn och ungdom, samt Svenska B/Svenska 3 och Engelska B/Engelska 6, eller motsvarande.

Foto: Mostphotos.com
Foto: Mostphotos.com

Praktisera och nätverka via fältarbete

En av de valbara kurserna inom programmet är kursen "Fältarbete 15 hp". Genom att välja fältarbete får du möjlighet att profilera dig och skapa ett kontaktnätverk inom det område du önskar arbeta.

Du får också möjlighet att integrera de teoretiska kunskaper du fått under studierna med verkligheten i fält på offentlig förvaltning, frivilligorganisationer, företag eller andra former av organisationer.

Fältarbetet kan även ge värdefulla uppslag och kontakter för examensarbetet. För dig som vill finns det möjlighet att göra fältarbetet utomlands.

Tidigare masterstudenter har exempelvis gjort fältarbete på Rädda Barnen, SOS barnbyar, ECPAT Sverige, Statens skolinspektion, Barnombudsmannen, Stockholms kommun, Uppsala kommun, Botkyrka kommun, Utrikesdepartementet, Diskrimineringsbyrån, Migrationsverket och Marionetteatern.

Välj att göra delar av programmet utomlands

Den valbara kursen Fältarbete 15 hp samt kursen Examenarbetet 30 hp är båda möjliga att förlägga utomlands. Genom att göra en del av programmet utomlands kan du meritera dig för arbete med barn- och ungdomsfrågor i en internationell miljö, t.ex. inom ideell sektor.

Det finns flera olika stipendier att söka för uppsats och/eller praktik utomlands både inom Norden och EU. För uppsats utomlands finns även medel för datainsamling i ett utvecklingsland via Minor Field Study stipendium.  

På sommaren mellan termin två och termin tre kan du även ansöka om Erasmusstipendium för praktik under sommaren. Praktiken kan du ta med i ett tillägg på ditt examensbevis.. Det är även möjligt att via samma stipendium ansöka om att göra praktik i ett annat EU-land som genomförs efter din examen via s.k. recent-graduate-stipendium.

Läs mer om dina möjligheter att studera utomlands

Praktik utomlands

Uppsats utomlands

Minor Field Studies (Stipendium för att skriva uppsats i ett utvecklingsland)

Stipendier

Examen

Programmet leder till Masterexamen inom huvudområdet Barn- och ungdomsvetenskap. Läs mer information om examen via www.su.se/utbildning/examen

Karriär efter examen

Med en masterexamen i barn- och ungdomsvetenskap kan du arbeta med exempelvis handläggnings- eller utredningsarbete med barn- och ungdomsfrågor samt barns rättigheter på myndigheter eller organisationer, både nationellt och internationellt. Du blir även behörig att söka till forskarutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap.

Studenter berättar

Ta del av studenters berättelser om vad de arbetar med efter utbildningen. Du får läsa om några av våra tidigare studenter (alumner) vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen som har läst masterutbildning med barn- och ungdomsvetenskap som huvudämne. De delar med sig av hur de haft nytta av kunskapen från sin utbildning senare i yrkeslivet. Läs mer >

Kontakt

För mer information om innehållet i programmet kontakta programansvarig:
Lucas Gottzén, e-post: lucas.gottzen@buv.su.se.

För studievägledning och administrativa frågor kontakta  Malin Håkansson, e-post: malin.hakansson@buv.su.se som arbetar med programadmininstration och studievägledning.