Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp

Grundlärarutbildningen ger dig en akademisk yrkesexamen

Stockholms universitets grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem ger dig en gedigen akademisk yrkesexamen. Du får välrenommerade lärare med erfarenhet både inom yrket och som forskare och du har flera karriärvägar att välja på efter examen.

Som lärare i fritidshem arbetar du med elever mellan 6 – 12 år och uppdraget är att skapa en meningsfull fritid för elever som utmanar och stimulerar till lärande. En viktig del är att kunna fånga upp och utgå från elevernas egna behov, intressen och erfarenheter i utformningen av undervisningen.

Fritidspedagog sitter vid bord och gör papperspyssel med pojke och flicka
Fritidshem. Foto: Eva Dalin/Stockholms universitet.

Under utbildningen utvecklar du ett yrkeskunnande och lär dig skapa pedagogiska miljöer som möjliggör lek och lärande. Du introduceras i estetiska lärprocesser som musik, bild & form, dans och drama. Du lär dig även arbeta med multimodala arbetsprocesser som till exempel kan innebära att lära matematik och svenska utomhus eller att göra en skattkarta med QR-koder.

Du får också fördjupade kunskaper i konflikthantering, ledarskap och hur man arbetar med elevers sociala utveckling. Det innebär bland annat att jobba med gruppaktiviteter och demokratiprojekt. Dessutom lär du dig att planera, genomföra och utvärdera undervisningen på fritidshem.

Fritidshemmet ger elever möjligheter att lära på andra sätt än i skolan och att pröva på ämneskunskaper i praktiken. Att läsa, skriva och räkna ingår i många aktiviteter, exempelvis:

 • När barnen spelar sällskapsspel
 • När barnen ska förbereda sig inför olika uppträdanden
 • När det behövs mått och mängdenheter vid till exempel bakning eller mängden varm choklad inför en utflykt

Det finns många sätt att stärka elevers förståelse och färdigheter, som att lära sig lösa problem och att omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

I utbildningen ingår studier i:

 • Barns kommunikation och språkutveckling
 • Barns förhållande till digitala medier
 • Naturvetenskap
 • Estetiska gestaltningsformer och processer
 • Kommunikativa verktyg
 • Utomhuspedagogik
 • Bedömning och betygsättning

Välja en egen inriktning; bild, musik eller idrott

Studenter_GIH_Grundlärarprogrammet med inriktining mot arbete i Fritidshem_Idrott och hälsa
Grundlärarstudenter på GIH, fritidshem - inriktning idrott och hälsa.

Programmet omfattar 180 högskolepoäng (hp) och pågår under sex terminer (3 år).

Som grundlärare i fritidshem blir du också lärare i ett praktiskt-estetiskt ämne, från årskurs 1 till 6. Du läser ditt ämne sammantaget en termin (30 hp), men det är uppdelat på flera terminer.

Du väljer ett av följande praktiska/estetiska ämnen:

Utbildningens andra ämnesområden:

Under den sista terminen genomför du ett självständigt arbete, vars syfte är att ge dig goda förutsättningar att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till yrkesutövningen.

Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem (pdf)

Utbildningen leder till en Grundlärarexamen 180 hp.
Läs mer om lärarexamina vid Stockholms universitet

Hur är det att plugga vid Stockholms universitet - egentligen?

Hör och se studenten Matilda berätta mer om hur det är att vara student på Grundlärarprogrammet inriktning arbete i fritidshem, ingång musik.

Se filmen med Matilda på YouTube

Mer information om kurser i din studiegång

I din studiegång ser du vilka kurser du läser under varje termin. Här hittar du även direktlänk till respektive kurshemsida. Du följer den studiegång som startar den termin som du antogs till programmet.
Studiegångar inom Grundlärarprogrammet inriktning arbete i fritidshem.

Delar av utbildningen sker på en skola (VFU)

En del av din utbildning är så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det betyder att du praktiskt får pröva lärarrollen under handledning och delta i ett fritidshems och skolas verksamhet. Under VFU:n får du möjlighet att använda det du lärt dig genom dina teoretiska studier samt öva förmågor som är viktiga i rollen som grundlärare i fritidshem.

Läs mer om vad VFU innebär

Studera utomlands

Många studenter väljer att förlägga en del av sin utbildning utomlands. Det är oftast en spännande och lärorik upplevelse som ger många minnen för livet. Andra fördelar är också förbättrade språkkunskaper och internationella meriter som kan användas i ditt framtida arbetsliv. Grundlärarstudenter kan exempelvis göra praktik via Erasmusstipendiet under en sommar eller göra datainsamling för examensarbetet.
Läs mer om hur du kan studera utomlands

Behörighet

Förkunskapskraven för programmet är områdesbehörighet 6A eller A6a, vilket innebär:

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet:

 • Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 och Naturkunskap 1b alt 1a1 + 1a2
 • (alternativt Engelska B, Samhällskunskap A och Naturkunskap A)

Om du har frågor om behörighet kontakta antagningen vid Stockholms universitet.

Anmälan

Anmäl dig till den inriktning på Grundlärarprogrammet - fritidshem som du vill gå:

Programmet startar både höst- och vårterminer.

Anmälan till våren 2020 öppnar den 16 september.

Vad händer efter anmälan?

Efter att du gjort din anmälan kommer du att få ett antagningsbesked via ”Mina sidor” på www.antagning.se.

Du får ditt antagningsbesked med svarskrav i mitten av juli inför höstterminen och i mitten av december inför vårterminen.

Om du blir reserv kommer kursadministratören kalla reserver i turordning om det blir lediga platser. Håll dig därför gärna anträffbar via mejl och telefon.

Läs mer om vad som gäller vid reservantagning vid Stockholms universitet.

Kontakt

Programansvarig

Om du har frågor om innehållet i programmet kontakta programansvarig lärare Anna-Lena Ljusberg.

Kursadministratörer

Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information på lärarplattformarna Mondo/Athena kontakta kursadministratören för din termin:

Termin 1, 4 & 6: Norah Shagir

Termin 2, 3 & 5: Emma Lundhag

Studie- och karriärvägledning

För vägledande frågor om till exempel karriär efter studierna eller om du behöver särskilt pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering kontakta vår studie- och karriärvägledning.

Kurshemsidor

På kurshemsidan hittar du bland annat schema, kursplan, litteraturlista, kursbeskrivning, datum för omexamination samt kontaktuppgifter till kursansvarig lärare och administratör.
Kurshemsidorna hittar du via din studiegång inom Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem