Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp

Grundlärare i fritidshem har en viktig roll för barnen

Stockholms universitets grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem ger dig en gedigen akademisk yrkesexamen. Du får välrenomerade lärare med erfarenhet både inom yrket och som forskare och du har flera karriärvägar att välja på efter examen.

Som grundlärare i fritidshem spelar du en viktig roll för elevers sociala utveckling och lärande. En viktig del består av skapande arbete och lek. Fritidshemmets verksamhet hjälper skolan både tids- och innehållsmässigt genom att ordna aktiviteter som på olika sätt knyter an till arbetet med läroplanens mål.

Fritidshemmet ger barn möjligheter att lära på andra sätt än i skolan och att pröva på rent praktiskt. Att läsa, skriva och räkna ingår i många aktiviteter. Exempelvis:

 • När barnen spelar sällskapsspel
 • När barnen ska förbereda sig inför olika uppträdanden
 • När det behövs mått och mängdenheter vid till exempel bakning eller mängden varm choklad inför en utflykt

Det finns många sätt att stärka elevers förståelse och färdigheter, som att lära sig lösa problem och att

Fritidspedagog sitter vid bord och gör papperspyssel med pojke och flicka
Fritidshem. Foto: Eva Dalin, Stockholms universitet

omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. Under utbildningen studerar du barns sociala utveckling och lek, och du får lära dig hur du arbetar med gruppdynamik, konflikthantering och ledarskap. I utbildningen ingår studier i:

 • Barns kommunikation och språkutveckling
 • Barns förhållande till digitala medier
 • Naturvetenskap
 • Estetiska gestaltningsformer och processer
 • Kommunikativa verktyg
 • Utomhuspedagogik
 • Bedömning och betygsättning

Du kan välja en egen inrikting; bild, musik eller idrott

Programmet omfattar 180 högskolepoäng (hp) och pågår under sex terminer (3 år). Som grundlärare i fritidshem blir du också lärare i ett praktiskt-estetiskt ämne, från årskurs 1 till 6. Du läser ditt ämne sammantaget en termin (30 hp), men det är uppdelat på flera terminer. Utbildningen består av fyra ämnesområden:

Studenter_GIH_Grundlärarprogrammet med inriktining mot arbete i Fritidshem_Idrott och hälsa
Grundlärarstudenter med inriktning arbete i fritidshem - inriktning idrott och hälsa, Stockholms universitet. Här hinderbana på GIH.

Under den sista terminen genomför du ett självständigt arbete, vars syfte är att ge dig goda förutsättningar att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till yrkesutövningen.

Delar av utbildningen sker på en skola (VFU)

En del av din utbildning är så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det betyder att du deltar i ett fritidshems och skolas verksamhet. Under VFU:n får du möjlighet att använda det du lärt dig genom dina teoretiska studier samt öva förmågor som är viktiga i rollen som grundlärare i fritidshem.

Studera utomlands

Många studenter väljer att förlägga en del av sin utbildning utomlands. Det är oftast en spännande och lärorik upplevelse som ger många minnen för livet. Andra fördelar är också förbättrade språkkunskaper och internationella meriter som kan användas i ditt framtida arbetsliv. Förskollärarastudenter kan exempelvis göra praktik via Erasmusstipendiet under en sommar eller göra datainsamling för examensarbetet.
Läs mer om hur du kan studera utomlands

Ett klassrum med glada lågstadiebarn. Foto: Eva Dalin, Stockholms universitet
Lågstadiebarn. Foto: Eva Dalin, Stockholms universitet

Behörighet

För att studera på universitetet behöver du vissa förkunskaper, för grundlärarprogrammet är det Grundläggande behörighet och Särskild behörighet i engelska och samhällskunskap.

Områdesbehörighet 6A eller A6a, Grundläggande behörighet

Särskild behörighet:

 • Engelska B, Samhällskunskap A och Naturkunskap A eller
 • Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 och Naturkunskap 1b alt 1a1 + 1a2

Hur ansöker jag?

Gå in på den länk som har den inriktning på Grundlärarprogrammet som du vill gå.

Anmälningsningsperiod för hösterminen 2018: 15 mars - 15 april.
Läs mer om Anmälan och antagning på Stockholms universitets webbsida.

Vad händer efter min anmälan?

Efter att du gjort din anmälan kommer du att få ett antagningsbesked via ”Mina sidor” på www.antagning.se. Du får ditt antagningsbesked med svarskrav i mitten av juli inför höstterminen och i mitten av december inför vårterminen.

Om du blir reserv kommer kursadministratören kalla reserver i turordning om det blir lediga platser. Håll dig därför gärna anträffbar via mejl och telefon. Läs mer om vad som gäller vid reservantagning.

Kontakt och studievägledare

Om du har fler frågor om programmet kontakta Studie- och karriärvägledare för ditt program på Barn- och ungdomsvetenskapliga instituionen.

Studierektor: Eva Kane

Programansvarig: Anna-Lena Ljusberg

Har du frågor om behörighet, kontakta antagningen vid Stockholms universitet.

Vill du ha nyttig och allmän information om att vara student på Stockholms universitet, kolla in sidan för nya studenter på SU.