Studiegångar

Studiegång för Förskollärarprogrammet

Studiegången gäller för antagna från och med höstterminen 2017 och framåt. Här anges vilken termin och i vilken följd kurserna ges inom programmet. Du hittar även länk till respektive kurssida med mer information om respektive kurs.

Studiegång Förskollärarprogrammet VT 2017

Studiegång för antagna till Förskollärarprogrammet, 210 hp, vårterminen 2017. Här anges vilken termin och i vilken följd kurserna ges inom programmet. Du hittar även länk till respektive kurshemsida.

KONTAKT

Studie- och karriärvägledning
Svante Arrhenius väg 21A, plan 2.
E-post: studentexpedition@buv.su.se

Studentexpedition
Rum 102, plan 1, Svante Arrhenius väg 21A.
Telefon- och öppettider

Programansvarig lärare
Bodil Halvars

Studierektor
Ida Bertell
E-post: StudierektorFUFF@buv.su.se