Förskola

Här vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen ger vi vidareutbildningen för dig som har en avslutad utländsk förskollärarutbildning och som vill kunna arbeta som behörig förskollärare i Sverige.

Utländska lärares vidareutbildning är ett nationellt samarbete som ges vid sex olika universitet. Stockholms universitet är nationella samordnare för utbildningen.

Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

Behörighetskrav

Läs mer om vilka behörighetskrav som krävs vid Stockholms universitet

Anmälan

Utländska lärares vidareutbildning startar varje höst- och vårtermin och söks vid ordinarie ansökningsperiod.

Läs om hur du ansöker till Utländska lärares vidareutbildning

Kontakt

Vid frågor om behörighetskrav och antagning vänligen kontakta: E-post: ulv@su.se

Programmets upplägg

Den första terminen inom ULV är gemensam för alla inriktningar, därefter tar de individuella studiegångarna vid. Inriktningen mot förskola omfattar 90 högskolepoäng under tre terminer på heltid.

I programmet ingår:

  • Förskoledidaktiska kurser
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
  • Ett självständigt arbete, 15 hp

Individuell studieplan och studiegång

Alla ULV-studenter har en individuell studieplan, vilket gör att inte alla studenter läser alla kurser. Beroende på vad du har för utbildning från ditt hemland kan du få vissa kurser tillgodoräknade.

En bedömning av vad du kan tillgodoräkna av din tidigare utbildning görs först efter du blivit antagen till programmet. Det kan inte göras en  förhandsbedömning.

I din studiegång ser du vilken termin som du läser vilka kurser. Här hittar du även direktlänk till respektive kurssida med specifik information om varje kurs.

Studiegång för Förskollärarprogrammet inom ULV

Kontakt vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Följande personer kan du kontakta om du har frågor om innehållet i Förskollärarprogrammet inom ULV.

Programansvarig lärare: Bodil Halvars

Studierektor förskollärarutbildning: Johanna Unga

Utbildningsadministratörer: