Ansvarig för Utländska Lärares Vidareutbildning (ULV) vid Stockholms universitet är Områdeskansliet för humanvetenskap men kurserna som ingår i utbildningen ges vid olika institutioner som är ansvariga för respektive kurs.

Termin 1

Den första terminen (30 hp) är gemensam för alla studenter som antagits till ULV, oavsett vilken inriktning man sedan väljer att läsa. Terminen består av följande kurser:

Svenska språket som redskap för akademiska studier och för kommunikation i skolan - ULV (NS171U), 4 hp
Kursen ingår i den utbildningsvetenskaplig kärnan.
Ansvarig institution: Institutionen för svenska och flerspråkighet

Att vara lärare i Sverige I – ULV (DIG08U), 8 hp
Kursen ingår i den utbildningsvetenskaplig kärnan.
Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik och didaktik

Sociala relationer i skolan och läraren som ledare: ULV (UB30UU), 7,5 hp
Kursen ingår i den utbildningsvetenskaplig kärnan.
Ansvarig institution: Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Att vara lärare i Sverige II - Verksamhetsförlagd utbildning I, inom ULV (UB37UU), 4 hp
Ansvarig institution: Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Under din första termin väljer du vilket lärarprogram du sedan ska läsa. Du har valt Förskollärarprogrammet läser kurser enligt studiegången nedan.

Termin 2

Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer - ULV (UB33UU), 16 hp

Verksamhetsförlagd utbildning II, Förskollärarprogrammet - ULV (UB31UU), 3 hp

Framträdande och retorik - ULV, 3,5 hp (NS137U)
Kursen ingår i den utbildningsvetenskaplig kärnan.
Ges vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Barns utveckling och lärande - ULV (UB36UU), 7,4 hp
Kursen ingår i den utbildningsvetenskaplig kärnan.

Termin 3

Förskoledidaktik med inriktning mot språk - ULV (UB34UU), 10,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning III, Förskollärarprogrammet - ULV (UB28UU), 4,5 hp

Förskoledidaktik med inriktning mot matematik - ULV (UB35UU), 10,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning IV, Förskollärarprogrammet - ULV (UB29UU), 4,5 hp

Termin 4

Att utvärdera och utveckla förskolans verksamhet - ULV (UB04UU), 7,5 hp
Kursen ingår i den utbildningsvetenskaplig kärnan.

Självständigt arbete inom förskoledidaktik - ULV (UB05UU), 15 hp

Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla - ULV (UQ21UU), 7,5 hp
Kursen ingår i den utbildningsvetenskaplig kärnan.
Ansvarig institution: Specialpedagogiska institutionen