Foto: Eva Dalin.
Foto: Eva Dalin.

 

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

ULV är ett regeringsuppdrag som erbjuder kompletterande utbildning för personer med utländsk lärarexamen.
ULV vid Stockholms universitet

Utbildningens upplägg

Den första terminen inom ULV är gemensam, därefter tar de individuella studiegångarna vid. Inriktningen mot förskola omfattar 90 högskolepoäng under tre terminer på heltid.

I programmet ingår

  • Förskoledidaktiska kurser
  • VFU - Verksamhetsförlagd utbildning
  • Ett självständigt arbete, 15 hp, på grundläggande nivå

Individuell studieplan och studiegång

Alla ULV-studenter har en individuell studieplan, vilket gör att inte alla studenter läser alla kurser. Beroende på vad studenten har för utbildning i sitt hemland kan denne få tillgodoräkna sig vissa kurser. Men de flesta följer den studiegång som beskrivs här.

Observera att bedömning av vad som kan tillgodoräknas sker efter antagning till ULV, en förhandsbedömning kan inte göras.

I din studiegång ser du vilken termin du läser vilka kurser. Här hittar du även direktlänk till respektive kurshemsida.

Studiegångar

Anmälan och kontakt

Läs mer information om ULV via Lärarutbildningportalen.

Administration vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Kursadministratör: Johanna Pirttikoski

Programansvarig Förskollärarprogrammet inom ULV vid institutionen: Christian Eidevald

Studierektor för förskoledidaktik, studentärenden: Johanna Unga