År 1

Termin 1: Vårterminen 2016

Utbildningens historia och plats i samhället, 5 hp

Ämne: Utbildningsvetenskaplig kärna. Kurskod: UB01US.
Kursplan UB01US

Pedagogiska miljöer, 8,5 hp

Ämne: Förskoledidaktik. Kurskod: UB01FS.
Kursplan UB01FS

Förskolan som samhällelig institution och etisk mötesplats, 1,5 hp

Ämne: Förskoledidaktik. Kurskod: UB02FS.
Kursplan UB02FS

Termin 2: Sommaren 2016

Teorier om lärande och individens utveckling, 7,5 hp

Ämne: Utbildningsvetenskaplig kärna. Kurskod: UB03US.
Kursplan UB03US

Termin 3: Höstterminen 2016

Förskoledidaktik med inriktning mot etik och estetik, 11,5 hp

Ämne: Förskoledidaktik. Kurskod: UB03FS.
Kursplan UB03FS

Framträdande och retorik, Förskollärarprogrammet för barnskötare, 3,5 hp

Ämne: Utbildningsvetenskaplig kärna. Kurskod: NSNK02.
Kursen ges vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.
Kursplan NSNK03
Kurshemsida NSNK03

År 2

Termin 4: Vårterminen 2017

Förskoledidaktik med inriktning mot matematik, 12 hp

Ämne: Förskoledidaktik. Kurskod: UB04FS.
Kursplan UB04FS

Barns livsvillkor i samhälle och förskola, 3 hp

Ämne: Förskoledidaktik. Kurskod: UB05FS.
Kursplan UB05FS

Termin 5: Sommaren 2017

Läroplansteori och pedagogisk dokumentation, 7,5 hp

Ämne: Utbildningsvetenskaplig kärna. Kurskod: UB02US.
Kursplan UB02US

Termin 6: Höstterminen 2017

Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling, 12 hp

Ämne: Förskoledidaktik. Kurskod: UB06FS.
Kursplan (UB06FS)

Förskollärares yrkesetik, 3 hp

Ämne: Förskoledidaktik. Kurskod: UB07FS.
Kursplan (UB07FS)

År 3

Termin 7: Vårterminen 2018

Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation I, 15 hp

Ämne: Förskoledidaktik. Kurskod: UB08FS.
Kursplan (UB08FS)
Kurshemsida (UB08FS)

Termin 8: Sommaren 2018

Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation II, 7,5 hp

Ämne: Förskoledidaktik. Kurskod: UB09FS.
Kursplan (UB09FS)
Kurshemsida (UB09FS)

Termin 9: Höstterminen 2018

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) IV, Förskollärarprogrammet för barnskötare, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning. Kurskod: UB03VS.
Kursplan (UB03VS)
Kurshemsida (UB03VS)

Specialpedagogik - Förskollärarprogrammet för barnskötare, 7,5 hp

Ämne: Utbildningsvetenskaplig kärna. Kurskod: UQ001B
Kurshemsida UQ001B
Kursen ges vid Specialpedagogiska institutionen

År 4

Termin 10: Vårterminen 2019

Sociala relationer i förskolan, Barnskötare 7,5 hp

Ämne: Utbildningsvetenskaplig kärna. Kurskod: UB07US.
Kursplan (UB07US)
Kurshemsida (UB07US)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) V, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning. Kurskod: UB04VS.
Kursplan (UB04VS)
Kurshemsida (UB04VS)

Termin 11: Sommaren 2019

Läroplansteori, pedagogisk dokumentation och bedömning, 7,5 hp

Ämne: Utbildningsvetenskaplig kärna. Kurskod: UB05US.
Kursplan (UB05US)
Kurshemsida (UB05US)

Termin 12: Höstterminen 2019

Lek i förskolan – möten och meningsskapande, 8,5 hp

Ämne: Förskoledidaktik. Kurskod: UB10FS.
Kursplan (UB10FS)
Kurshemsida (UB10FS)

Utvärdering och utvecklingsarbete, 4 hp

Ämne: Utbildningsvetenskaplig kärna. Kurskod: UB06US.
Kursplan UB06US
Kurshemsida UB06US

Rättsliga och yrkesetiska aspekter på arbetet i förskolan – Förskollärarprogrammet för barnskötare, 2,5 hp

Ämne: Utbildningsvetenskaplig kärna. Kurskod: JUL300
Kurssida (JUL300)
Planering i Athena
Kursen ges vid Juridiska institutionen

År 5

Termin 13: Vårterminen 2020

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik – Förskollärarprogrammet för barnskötare, 7,5 hp

Ämne: Utbildningsvetenskaplig kärna. Kurskod: FI100L
Kurshemsida FI100L
Kursen ges vid Filosofiska institutionen.

Fördjupningskurs med inriktning mot självständigt arbete inom det förskoledidaktiska kunskapsområdet, 7,5 hp

Ämne: Förskoledidaktik. Kurskod: UB11FS.
Fördjupningskurs med inriktning mot självständigt arbete 7,5 hp (UB11FS)

Termin 14: Sommaren 2020

Fördjupningskurs med inriktning mot självständigt arbete inom det förskoledidaktiska kunskapsområdet, 7,5 hp

Ämne: Förskoledidaktik. Kurskod: UB12FS.
Fördjupningskurs med inriktning mot självständigt arbete, 7,5 hp (UB12FS)

Termin 15: Höstterminen 2020

Självständigt arbete, Förskollärarprogrammet för barnskötare, 15 hp

Ämne: Förskoledidaktik. Kurskod: UB13FS.
Kurssida (UB13FS)

Kursen innebär att du skriver ett självständigt arbete (examensarbete) inom förskoledidaktik eller barn- och ungdomsvetenskap på grundläggande nivå (GN).