Studenter kring bord i Studenthuset
Foto: Viktor Gårdsäter

Ansökningsperiod inför våren 2019

Från den 17 september till och med 15 oktober är det ansökningsperiod inför våren 2019.

Anmälan och antagning vid Stockholms universitet

Viktiga datum för ansökan inför våren 2019

Anmälan sker via www.antagning.se. För mer information om utbildningen, när den ges och vilka förkunskapskrav som gäller se respektive kurs- eller programlänk nedan.

Sen anmälan

Den 14 december öppnar sen anmälan till kurser och program som har platser kvar inför hösten. Men redan nu kan du göra sen anmälan till våra två handledarutbildningar som riktar sig till handledare under VFU i lärarutbildningarna.

Utbildningar som öppnar för sen anmälan till våren 2019

Våra utbildningar med start i vår

Lärarprogram

Förskollärarprogrammet, 210 hp
Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV)
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form, 180 hp
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa, 180 hp
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik, 180 hp

Magister- och Masterprogram

Magisterprogram i barnkultur, 60 hp

Fristående kurser på grundnivå

Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer, 7,5 hp, 50%, C-D
Barndomssociologi, intersektionalitet, barnkultur, 7,5 hp, A
Barnkultur II, 30 hp, A-D
Barnkulturens transmedialitet, 7,5 hp, B
Early Childhood Education: Explorative Learning, 6 hp, B-C
Early Childhood Education: Focusing Mathematics and Technology, 12 hp, C-D
Early Childhood Education: Focusing Science and Education for Sustainability, 12 hp, A-B
Lek, äventyr och rörelse, 7,5 hp, 25%, dag/kväll, B-C
Schoolage Educare (Fritidshemmets pedagogik), 15 hp, 50%, A-D

Fristående kurser på avancerad nivå

Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan, 7,5 hp, 25 %, dag/kväll, A-D
Att handleda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning, fritidshem, 7,5 hp, 25 %, A-D
Barn, unga och migration, 7,5 hp, 50%, C-D
Barnets bästa i barnkulturen, 7,5 hp, 50%, C-D

När på terminen startar utbildningen?

Alla utbildningar startar i någon av terminens perioder.

Terminen är uppdelad i fyra perioder A-D, de olika perioderna startar följande datum:

  • Terminsdel A: Måndag 21/1
  • Terminsdel B: Torsdag 21/2
  • Terminsdel C: Tisdag 26/3
  • Terminsdel D: Måndag 6/5

Hitta ditt schema på kurshemsidan

På din kurshemsida hittar du schema, kursbeskrivning, kursplan, litteraturlista samt kontaktpersoner för kursen. Alla kurser vid institutionen har en egen kurshemsida.