Handledarkurser öppna för sen anmälan

En sen anmälan gör du som vanligt via www.antagning.se.

Sista dag för sen anmälan är den 20 augusti. Om kurserna fylls upp med tillräckligt många reserver kan de stängas tidigare.

Anmälningarna rangordnas efter den dag anmälan kom in. Om du gör en sen anmälan kan det därför dröja ända fram till kursstart innan du får besked om antagning.
Mer information om anmälan och antagning