Kurser och program hösten 2017

Kurser och program hösten 2017

Hos hos kan du studera till förskollärare eller grundlärare inom fritidshem, du kan även läsa fristående kurser inom barn- och ungdomsvetenskap, barnkultur, fritidspedagogik och förskoledidaktik. För dig som vill fördjupa dig eller förbereda dig för forskningsstudier finns även Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap.

Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

 

Sen anmälan till utbildningar hösten 2017

Den 14 juli öppnar sen anmälan till kurser och program som har platser kvar inför hösten. Men redan nu kan du göra sen anmälan till våra två handledarutbildningar som riktar sig till handledare under VFU i lärarutbildningarna.

Mer om sen anmälan HT17

Anmälan sker via www.antagning.se. För mer information om utbildningen, när den ges och vilka förkunskapskrav som gäller se respektive kurslänk nedan.

Läs mer här om anmälan och antagning

Lärarprogram

Förskollärarprogrammet, 210 hp
Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV)
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form, 180 hp
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa, 180 hp
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik, 180 hp
Vidareutbildning av förskollärare, VAL, 30 hp, 50%

Magister- och Masterprogram

Magisterprogram i barnkultur, 60 hp
Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap, 120 hp

Fristående kurser på grundnivå

Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer, 7,5 hp, 50%, C-D
Barndom, barnsyn, barnkultur, 7,5 hp, A
Barnkultur I, 30 hp, A-D
Early Childhood Education: Explorative Learning, 6 hp, B-C
Early Childhood Education: Focusing Mathematics, 12 hp, C-D
Early Childhood Education: Focusing Science, Technology and Education for Sustainability, 12 hp, A-B
Kultur för barn, 7,5 hp, B
Kultur i barns vardagsliv, 7,5 hp, C
Ledarskap och gruppdynamik för personal på fritidshem och i skola, 7,5 hp. Kursen är inställd HT-17
Schoolage Educare, 15 hp, 50%, A-D

Fristående kurser på avancerad nivå

Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan, 7,5 hp, 25 %, dag/kväll, A-D
Att handleda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning, fritidshem, 7,5 hp, 25 %, A-D
Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område, 7,5 hp, B
Fördjupning inom fritidspedagogik, 15 hp, A-B

Uppdragsutbildning

Se aktuella uppdragsutbildningar

Fortbildning för förskolechefers pedagogiska ledarskap, 7,5 hp (Skolverket)

När startar din utbildning?

Alla utbildningar startar i någon av terminens perioder.

Terminen är uppdelad i fyra perioder A-D, de olika perioderna startar följande datum:

  • Terminsdel A: Måndag 28/8
  • Terminsdel B: Torsdag 28/9
  • Terminsdel C: Tisdag 31/10
  • Terminsdel D: Torsdag 30/11

Hitta ditt schema på kurshemsidan

På din kurshemsida hittar du bl a schema, kursbeskrivning, kursplan inklusive litteraturlista samt kontaktpersoner för kursen. Alla kurser vid institutionen har en egen kurshemsida. Hitta din sida via kurshemsidor för fristående kurser.

Bokmärk och dela Tipsa