Ansökningsperiod till kurser

  • 15 mars - 15 april till höstterminer.
  • 15 september - 15 oktober till vårterminer.

Anmälan sker via www.antagning.se.

För mer information om kursen, när den ges och vilka förkunskapskrav som gäller se respektive kurslänk nedan.

Kurser på grundnivå

Kurser på avancerad nivå

Kurshemsidor

Alla kurser vid BUV institutionen har en egen kurshemsida där du finner viktig information om kursen i form av schema, kursbeskrivning, kursplan inklusive litteraturlista samt kontaktpersoner.
Kurshemsidor för fristående kurser