Samverkan

Samverkansnyheter

  • Ledig tjänst: Universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap (tidsbegränsad anställning) 2018-04-19 Arbetsuppgifterna består i att, inom ämnet, bedriva forskning och undervisning på grund- och avancerad nivå. Tjänsten har en orientering mot kurser i grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem och mastersprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap.
  • Ett halvår som ny prefekt - Mats Börjesson 2018-04-13 Mats Börjesson, är ny prefekten på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen från den 1 augusti 2017. Hur har det gått och vad ser han i framtiden för institutionen?
  • Ledig tjänst: Ekonomihandläggare 2018-04-11 vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2018-04-30.
  • Utvärdering av Mentorer i våldsprevention 2018-04-10 Den 5 april släppte Skolverket slutligen utvärdering av Mentorer i våldsprevention (MVP), som är en manualbaserad våldspreventiv metod som genomförs i svenska skolor. Lucas Gottzén och Anna Franzén, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har genomfört den kvalitativa delen av studien.