Samverkan

Kvinlig lärare stå roch håller föredrag frmaför whiteboard i klassrum. Foto Eva Dalin.

VFU-kursintroduktion för handledare och studenter

För att du som handledare ska kunna utföra ett bra och givande uppdrag under VFU-kursen erbjuds du att tillsammans med din student delta i kursens introduktionsseminarie. Vissa introduktioner riktar sig enbart till handledare med fokus på handledning och bedömning i VFU.

VFU-student gör övningar med lågstadiebarn i klassrum under handledning. Foto: Olof Lasthein

VFU-handledarkurser öppna för sen anmälan

Våra handledarutbildningar riktar sig till dig som ska handleda lärarstudenter under verksamhetsförlagd utbildning i förskolan eller fritidshemmet. I vår ges kurserna via internet. Sen anmälan är öppen till och med den 4 februari.

Förskola. Foto: Eva Dalin.

Förskolesummit

Förskolesummit ska möjliggöra möten mellan forskare och praktiker som verkar för förskolans uppdrag och utveckling, och bidra till verksamhetsutveckling som vilar på vetenskaplig grund och erfarenhet.

Samverkansnyheter

KONTAKT

Verksamhetsförlagd utbildning
E-post: vfu@buv.su.se

Studierektor för VFU

Uppdragsutbildning
Fördskoledidaktik
Anna Palmer, Avdelningsföreståndare

Bodil Halvars, Programansvarig förskollärarprogrammet

Barn- och ungdomsvetenskap
Rickard Jonsson, Avdelningsförståndare

Fritidspedagogik
Anna-Lena Ljusberg, programansvarig för grundlärarprogrammet - fritidshem

 

Institutionen på Facebook