Schema och information

För dig som ska vara handledare mot studenter i Grundlärarprogrammet Fritidshem eller Förskollärarprogrammet så finns det en lista på våra VFU-kurser indelat på program härunder.

Här hittar du information och överskådligt schema för alla VFU-kurser.

För ett specifikt schema för varje kurs, leta efter kurskoden på schema.su.se.

Länk till VFU-handbok och Från novis till professionell – en professionsutvecklingsmatris.

 

Kurshemsidor för VFU-kurser inom Grundlärarprogrammet - inriktning fritidshem

I Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem ingår följande fyra VFU-kurser:

 

Kurshemsidor för VFU-kurser inom Förskollärarprogrammet

Kurshemsidor för VFU-kurser inom Förskollärarprogrammet för barnskötare

Kurshemsidor för VFU-kurser inom Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbilding

 

Utbildning för handledare i fritidshem

För dig som vill lära dig att handleda studenter inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem erbjuder vi kursen:

Att handleda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning, fritidshem, 7,5 hp, kurskod: UB441F

Kursen ges på kvartsfart (25%) på kvällstid under en termin. Kursen startar både höst- och vårterminer.

 

Utbildning för handledning i förskola

För dig som vill lära dig att handleda förskollärarstudenter i förskolans verksamhet erbjuder vi kursen:

Att handleda verksamhetsförlagd utbildninig förskolan, 7,5 hp (UB312F).

Kursen ges på kvartsfart (25%) under en termin. Kursen startar både höst- och vårterminer.

 

Kontakt

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har en VFU-ansvarig studierektor, som har en koordinerande och samordnande funktion. För frågor om VFU som rör BUV, kontakta oss på vfu@buv.su.se

 

Mer information om VFU-samordnare finns på Lärarutbildningsportalen.