Våren 2019

Framgångsrik samverkan under hela skoldagen

7 maj -  kl. 18:30-20:30, Botanicum, Lilla Frescativägen 5

Ett panelsamtal mellan huvudmän, grundlärare och lärarutbildare kring hur fritidshemmet kan samverka med skolan.

Hur utformas en organisation för framgångsrik samverkan utifrån både ett elev- och pedagogperspektiv? Vilka problem finns och vad är en god samverkan? Hur kan de olika aktörerna i skolan verka för god samverkan för elever under hela skoldagen?

Medverkande: Erika Broo, bitr rektor Järfälla, Maria Töverud, rektor Vaxmora förskola/skola, Björn Kallander, Grundlärare FRI, Sollentuna och Anneli Hippinen Ahlgren, Universitetsadjunkt och doktorand på BUV.

Ta del av deras presentationer:

Delat mentorskap av Erika Broo (1785 Kb)

Presentation Samverkan av Anneli Hippinen Ahlgren (229 Kb)

Samverkan för fritidshem av Björn Kallander. (159 Kb)

-------------------------------------------------------

Barnombudsmannen_logga
Barnombudsmannen

The Ombudsman for Children in Sweden/

Ett besök hos Barnombudsmannen

11 april - kl. 14:30-16:45, Internationellt café

Norr Mälarstrand 6, Stockholm.

An invitation to learn more regarding The Ombudsman for Children in Sweden.

The Ombudsman for Children in Sweden is a government agency tasked with representing children regarding their rights and interests on the basis of the UN Convention on the Rights of the Child (CRC). During the afternoon you will learn more about the tasks and the activities carried out by the Ombudsman for Children. This is of special interest since the UN Convention on the Rights of the Child  will become part of the national law in Sweden the year 2020. An afternoon to learn and be inspired.

The study visit will be held in English and is open for local students, alumni as well as for exchange students within the subject fields of teacher education and pedagogical sciences. Read more about the The Ombudsman for Children here.

Information in Swedish Language:

En inbjudan för att ta del av BO:s verksamhet och uppdrag i Sverige. Extra intressant nu när Barnkonventionen blir lag 2020. En eftermiddag att lära och inspireras. Studiebesöket sker på engelska tillsammans med lokala studenter, alumner och inresande utbytesstudenter inom lärarutbildning och pedagogik.
Läs mer om Barnombudsmannens verksamhet här:

---------------------------------------------------------

Unicef-logga

Pilotprojektet Barnrättskommun

5 mars - kl. 18:30-20:00, Botanicum, Lilla Frescativägen 5

UNICEF driver i samarbete med fem kommuner i Sverige ett pilotprojekt med namnet ”Barnrättskommun”. Arbetet tar avstamp i att FN:s barnkonvention blir svensk lag 2020.

Sören Berglund, demokratiombudsman och samordnare för barnets rättigheter från Haninge kommun berättar om projektet och från UNICEF kommer Mikael Blixt som berättar om arbetet med Rättighetsbaserad skola.

--------------------------------------------------------

Hösten 2018

16 October - International Café - Children´s literature, BUV Alumnevent

The Swedish institute of Childrens books
Place: The Swedish institute of Childrens books (SBI), Odengatan 61, Stockholm.

Theme - Children´s Literature.

Welcome to an afternoon together with local students from the teacher education programs at Stockholm University, alumni and coworkers at the Department of Child and Youth Studies at Stockholm University, as well as exchange students within teacher education/educational sciences.
You are all invited to this study visit where you will meat Lillemor Torstensson, responsible for information, communication and business at the Swedish Institute for Children’s Books (SBI). During the study visit there will also be an opportunity to discuss and exchange experiences regarding children’s literature, working with children and reading, and more.

 

Information in Swedish Language:

Svenska Barnboksinstitutet, Odengatan 61, Stockholm.
Möte med Lillemor Torstensson, ansvarig för information, kommunikation och verksamhet som visar biblioteket och berättar om verksamheten som bland annat innefattar forskningsstöd och ett gediget arbete kring sammanställning och analys av varje års totala barn- och ungdomsbokutgivning i Sverige, som trender och nyheter inom barn- och ungdomslitteraturen.

----------------------------------------------

5 November - Digitalisering - programmering och digitala verktyg

19881285-barn-anvander-datorer-i-sin-undervisning.jpg

PhD Susanne Kjällander och Per Falk, Väsby Makerspace, talar om digital kompetens och lärande i en digitaliserad värld. Hur kan digitala verktyg användas? Hur har uppdraget om digitala verktyg förändrats? Vilken påverkan har den digitala miljön för barns lärande?

Susanne Kjällander är filosofie doktor och lektor vid BUV, Stockholms universitet och har forskat kring lärplattor i förskolan.
Per Falk är en av de som driver Väsby Makerspace med frågor om digital kompetens, skolutveckling och digitalisering. Arbetar med pedagoger för utbildning och workshop om digitalisering och programmering.

För att ta del av Susanne Kjällander och Per Falks föreläsning följ länken

----------------------------------------------

6 December - Tema: Barns utsatthet

155627-girl-and-bear-at-window mostphotos fotograf Cheryl Casey.jpg

Kriminolog Nina Rung -  Föreläsläsning om könsnormer och sexuella övergrepp på barn.

Nina Rung är expert i frågor om barns rätt, normarbete och förebyggande arbete kring våld och sexualiserat våld och leder utbildningar för samhällsaktörer och arbetar på EU-nivå med implementering av ett barnvänligare rättssystem.

”För att kunna bidra till förändring krävs kunskap!” skriver hon.

------------------------------------------------------

Våren 2018

9 april - informationskväll om våra masterprogram

Masterprogrammen kan vara starten på en karriär inom forskning eller göra dig behörig att arbeta i ett större perspektiv med barn- och ungdomsfrågor. Under informationskvällen berättar lärare, forskare och nuvarande studenter på institutionen om utbildningarna masterprogram i förskoledidaktik eller master i barn- och ungdomsvetenskap, och hur det är att studera hos oss.
Du kan läsa mer om våra masterprogram här.

--------------------------------------------------------

3 maj - paneldebatt om den nya läraren och läroplanen

Hur möter skolans organisation den nya lärarutbildningen - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem? Har de koll på den reviderade läroplanen Lgr 11 och vad innebär det i praktiken för de nyexaminerade studenterna?