Hur utformas en organisation för framgångsrik samverkan utifrån både ett elev- och pedagogperspektiv? Vilka problem finns och vad är en god samverkan? Hur kan de olika aktörerna i skolan verka för god samverkan för elever under hela skoldagen?

Medverkande: Erika Broo, bitr rektor Järfälla, Maria Töverud, rektor Vaxmora förskola/skola, Björn Kallander, Grundlärare i fritidshem, Sollentuna och Anneli Hippinen Ahlgren, universitetsadjunkt på BUV.

> Anmäl här, senast den 2 maj.