BUV Alumn - Program

BUV ALUMN - PROGRAM

Varje termin ordnar BUV olika föreläsningar, studiebesök, debattkvällar och liknande för BUV-alumner. De annonseras ut på webben, facebook och via nyhetsbrev.

Så snart programmet för terminen är klart så hittar du det här. Under tiden kan du se under Tidigare Alumnevent.

Alumnimingel.jpg

Third tuesday/tredje tisdagen

Welcome to join our After Work series - Third Tuesday! A social networking event for Stockholm University alumni. Same place, same time, the Third Tuesday of every month.

Kontakt

Alumnansvariga vid BUV
Annika Flick, adjunkt, Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap.
Gudrun Hellström,
adjunkt, Avdelningen för Förskollärarutbildning och förskoleforskning.

Om du har frågor om Alumnverksamheten vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vänligen mejla till alumn@buv.su.se.

Alumnportalen på Stockholms universitet
www.alumn.su.se
 

SU Alumn knapp
Institutionen på Facebook